عضویت: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ عضو ویژه

فاطمه علی زاده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
عضو فعال کارزار

علاقه‌مندی ها:

من نماینده تعداد کثیری از دانش آموخته های رشته های مختلف بهداشتی و درمانی و اداری که در آزمون بهداشت 28 مهر شرکت نموده و خواستار تکمیل ظرفیت این آزمون هستیم.

همه ما در این آزمون نمرات بالای کتبی گرفته ایم و تفاوت نمره فرد قبولی گاهی به چند صدم هم می رسد ولی باتوجه به اینکه در مصاحبه و ارزیابی که یک فرایند کیفی می باشد نمرات پایینی به ما اختصاص داده شد و این آزمون 3 برابر ظرفیت بوده و در بیشتر رشته ها تک ظرفیتی بود ما با اینکه زحمات زیادی برای قبولی کشیدیم و بیشتر ما در دوران کرونا به عنوان نیروی طرحی یا 89 روزه فعال بوده ایم خواستار تکمیل ظرفیت می باشیم چون توانمندی های ما برای وزارت بهداشت با توجه به عملکرد بالایی که داشتیم ثابت شده است.

ما خواستار حمایت شما مردم عزیزمان هستیم تا با کمک شما بتوانیم به حق قانونی خودمان که داشتن یک شغل می باشد برسیم تا بتوانیم زکات علم و دانشی که با سال ها درس خواندن به دست آورده ایم با خدمت رسانی به شما اداکنیم.


مشاهده بیشتر
فاطمه علی زاده
برای کارزاردرخواست تکمیل ظرفیت آزمون وزارت بهداشت ۲۸مهر
سلام با کمک و یاری خداوند و دوستان عزیز انشالا کارمون نتیجه میده و دوستان به چیزی که حق قانونی اونهاست و اونم داشتن شغلی که دوست دارندبرسند
عضو ویژه کارزار شوید!
همراه همیشگی، میتوانید با عضویت ویژه از خدمات اختصاصی در کارزار استفاده کنید.
عضویت ویژه
شما هم می‌توانید عضو ویژه کارزار شوید. عضویت ویژه
گزارش خطا در صورتی که مشکلی در کار با سیستم پیدا کردید یا محتوای نامناسبی در آن دیدید به ما گزارش دهید:
یادآوری: شما می‌توانید امضاهای خود را از طریق پنل کاربری حذف کنید.
شمارهرا وارد کنید: