عضویت: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ عضو ویژه

برهان کریمی

تهران فعال سیاسی و کنشگر اجتماعی
عضو فعال کارزار

هر جا و هر زمان اگر مطالبه‌ای قانونی نادیده و ناشنیده قرار گیرد ، نه تنها پذیرای آن خواهم بود بلکه با دل و جان نیز آنرا حمایت خواهم کرد و تا آنجا که به مصالح عموم و نظام آسیب نرساند .

مشاهده بیشتر
شما هم می‌توانید عضو ویژه کارزار شوید. عضویت ویژه
گزارش خطا در صورتی که مشکلی در کار با سیستم پیدا کردید یا محتوای نامناسبی در آن دیدید به ما گزارش دهید:
یادآوری: شما می‌توانید امضاهای خود را از طریق پنل کاربری حذف کنید.
شمارهرا وارد کنید: