عضویت: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ عضو ویژه

امین مقدم

حقوقدان
عضو فعال کارزار

محقق و پژوهشگر در علوم انسانی، شامل فلسفه و حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی، نویسنده.


مشاهده بیشتر
امین مقدم
برای کارزارشفاف‌سازی اسنپ و تعدیل کمیسیون
شرکت ایده گزین ارتباطات روماک با نام تجاری اسنپ به منظور ارتقا کمی و کیفی فعالیتها و ارائه خدمات موضوع قرارداد تنظیمی به کاربران خود و جهت استاندارد نمودن نحوه تصمیم گیری نسبت به اعمال، رفتار و اقدامات کاربران یا هر عمل که خلاف شئونات اسلامی باشد و در نتیجه ملزم نمودن نامبردگان به انجام تعهدات قراردادی از جمله آنچه که در این آئین‌نامه اشاره شده است، اعمال ضمانت اجراها و تشویقات مصوب نسبت به کاربران راننده خاطی به عنوان خسارت ناشی از تخلف یا تاخیر در انجام تعهدات مندرج در قرارداد و تشویق جهت انجام هر چه بهتر تعهدات قراردادی و تصمیمات شرکت که بصورت جزئی در این آئین‌‌نامه قید گردیده است، اقدام به تصویب آئین‌نامه انضباطی ذیل می‌نماید و این متمم قرارداد تنظیمی با کاربران راننده به عنوان آیین‌نامه انضباطی کاربران راننده برابر الزامات مندرج در قرارداد و قانون از جمله مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی برای آنها لازم الاتباع و لازم الاجرا می‌باشد.
1
امین مقدم
برای کارزارحمایت از آقای دکتر سید مجید حسینی
با سلام لطفا در کارزار ایجاد اشتغال برای تمامی جوانان شرکت فرمایید.
امین مقدم
برای کارزاردرخواست لغو سربازی اجباری
با سلام لطفا کارزار ایجاد اشتغال برای همه ج.انان را حمایت فرمایید. https://www.karzar.net/12726
عضو ویژه کارزار شوید!
همراه همیشگی، میتوانید با عضویت ویژه از خدمات اختصاصی در کارزار استفاده کنید.
عضویت ویژه
شما هم می‌توانید عضو ویژه کارزار شوید. عضویت ویژه
گزارش خطا در صورتی که مشکلی در کار با سیستم پیدا کردید یا محتوای نامناسبی در آن دیدید به ما گزارش دهید:
یادآوری: شما می‌توانید امضاهای خود را از طریق پنل کاربری حذف کنید.
شمارهرا وارد کنید: