عضویت: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ عضو ویژه

میترا فرزانه

. فعال محیط زیست
عضو فعال کارزار

کارشناس فرهنگی، دبیر ، حامی طبیعت و همیار محیط زیست

مشاهده بیشتر
کارزاری توسط این کاربر ثبت نشده است. شما کارزاری ایجاد کنید.
ایجاد کارزار جدید
میترا فرزانه
برای کارزاردرخواست دستور فوری توقف احداث معدن در منطقه سرپشتار شهرستان شهرضا، استان اصفهان
درخواست فوری توقف احداث معدن درمنطقه سرپشتار شهرضا استان اصفهان را دارم.
عضو ویژه کارزار شوید!
همراه همیشگی، میتوانید با عضویت ویژه از خدمات اختصاصی در کارزار استفاده کنید.
عضویت ویژه
شما هم می‌توانید عضو ویژه کارزار شوید. عضویت ویژه
گزارش خطا در صورتی که مشکلی در کار با سیستم پیدا کردید یا محتوای نامناسبی در آن دیدید به ما گزارش دهید:
یادآوری: شما می‌توانید امضاهای خود را از طریق پنل کاربری حذف کنید.
شمارهرا وارد کنید: