عضویت: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ عضو ویژه

احمد فرخ نیا

کارشناس ارشد حقوق بین الملل
عضو فعال کارزار
وبسایت
کارزاری توسط این کاربر ثبت نشده است. شما کارزاری ایجاد کنید.
ایجاد کارزار جدید
احمد فرخ نیا
برای کارزاردرخواست پیگیری بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی شهرستان گنبد کاووس
مطالبه به حقی است و یک بیمارستان برای مردم شریف شرق استان گلستان (که شامل چندین شهرستان به مرکزیت گنبدکاووس) از خواسته های مردمی هست که مستحق داشتن بیشتر از اینها هستند. خودمان را دست کم نگیریم_ با هم می توانیم
عضو ویژه کارزار شوید!
همراه همیشگی، میتوانید با عضویت ویژه از خدمات اختصاصی در کارزار استفاده کنید.
عضویت ویژه
شما هم می‌توانید عضو ویژه کارزار شوید. عضویت ویژه
گزارش خطا در صورتی که مشکلی در کار با سیستم پیدا کردید یا محتوای نامناسبی در آن دیدید به ما گزارش دهید:
یادآوری: شما می‌توانید امضاهای خود را از طریق پنل کاربری حذف کنید.
شمارهرا وارد کنید: