عضویت: ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ عضو ویژه

فاطمه جعفری

پژوهشگر
عضو فعال کارزار

به نام اهورا مزدا

دعای 👑 داریوش اول:اهورامزدا کشور را بپاید از دشمن و خشکسالی و دروغ

🎓 زبان فارسی و انگلیسی

پژوهشگر: تاریخ ایران باستان.

مشاهده بیشتر
هنوز نظری توسط فاطمه جعفری ثبت نشده است.
عضو ویژه کارزار شوید!
همراه همیشگی، میتوانید با عضویت ویژه از خدمات اختصاصی در کارزار استفاده کنید.
عضویت ویژه
شما هم می‌توانید عضو ویژه کارزار شوید. عضویت ویژه
گزارش خطا در صورتی که مشکلی در کار با سیستم پیدا کردید یا محتوای نامناسبی در آن دیدید به ما گزارش دهید:
یادآوری: شما می‌توانید امضاهای خود را از طریق پنل کاربری حذف کنید.
شمارهرا وارد کنید: