⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست تحقیق و تفحص درخصوص کاهش‌های غیرطبیعی اخیر بورس اوراق بهادار
◻️ درخواست تجدید نظر تأیید صلاحیت دکتر محسن مینا
◻️ درخواست تغییر بیمه تأمین اجتماعی به خدمات درمانی برای بانک صادرات

دعوت از جناب آقای محمد ایرانی جهت حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر طبل

#شورای_شهر_طبل

دعوت از جناب آقای محمد ایرانی جهت حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر طبل

جناب آقای محمد ایرانی
فرهنگی فرهیخته و مردمی شهر طبل

با سلام
همانگونه که مستحضرید از تأسیس شهرداری نوپای شهر طبل زمان زیادی نمی‌گذرد. اکنون نیاز به آن است که افرادی خوش‌فکر و توانمند در شورای تصمیم‌گیری شهر حضور داشته باشند. ما جوانان این شهر، با توجه به شناختی که از شما در صداقت، پاکدستی، خدمت به مردم و توانایی در پیشبرد اهداف ترقی شهر داریم، تقاضا داریم تا در دوره ششم انتخابات شورای اسلامی شهر طبل کاندید شوید.

با سپاس

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 52 نفر

 • عبدالرحمن علی پور

 • محمد صدری طبلی

 • عبدالرحیم تیماس

 • پوریا ایرانی

 • محمود تفت

 • صالح ایرانی

 • محمد ایرانی حسن

 • عبدالله ایرانی

 • عبدالله تیماس

 • حسن تفت

 • احسان ایرانی

 • محمد تکهر

 • حلیمه ایرانی

 • محمدامین خدنگ

 • حمید محبتی طبلی

 • فرشاد ایرانی

 • ماید رحمانی

 • محمدامین ایرانی

 • حسن ایرانی

 • عبید رستم گورانی

 • علي ايراني

 • صالح تفت

 • محمدنور فروزان

 • شعیب تفت

 • محمدتفت احمد

 • محمد ایرانی

 • امید گورانی

 • عبدالرحمان فارغی

 • علی علی پور

 • صالح خدنگ

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


انتشار در فهرست کارزارها

با رسیدن امضاها به ۵۰ نفر این کارزار در فهرست کارزارهای نوپا منتشر شد.

تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: