درخواست دکل مخابراتی برای روستای سعید سلامات شهر باوی

#دکل_مخابراتی

درخواست دکل مخابراتی برای روستای سعید سلامات شهر باوی

وزیر محترم ارتباطات

رئیس محترم سازمان ارتباطات رادیویی

موضوع: درخواست دکل مخابراتی

با صلوات بر محمد و آل محمد به استحضار می‌رساند با توجه با اینکه روستای سعید سلامات بخش باوی یک روستای گردشگری و با جمعیت و مهمان‌پذیر می‌باشد و هیچ‌گونه دکل مخابراتی ندارد و با مشکل فراوان آنتن‌دهی و اینترنت مواجه هستیم و بچه‌های دانش‌آموز ما از آموزش و کار با برنامه شاد محروم هستند، از این سازمان درخواست داریم این مشکل را حل نماید.

با احترام، اهالی روستای سعید سلامات

13%
87 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 132 نفر

 • پوریا یعقوبی خمسه

 • مجاهد سلامت

 • زهرا سلامت

 • محمد سلامت

 • مهدی سلامت

 • مسلم بوهلالی

 • سعید سلامت

 • علی سلامت

 • حسين سݪاامت

 • علی سلامت

 • احمد بوهلالی

 • ناصر سلامات

 • طاهر سلامت

 • سامان سلامت

 • فاطمه سلامت

 • حمیده سلامت

 • مجتبی سلامت

 • میلاد سلامت

 • عبدالحسین سلامی

 • عظیم سلامات

 • امین سلامت

 • مهدی سلامت

 • معلم روستا آقای هاشمی

 • انتظار سلامی

 • عبدالرضا کرادی

 • بهادر سلامت

 • نادر سلامات

 • جعفر سلامات

 • رسول سلامت

 • امیر حسین سلامت

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: