درخواست احتساب کارورزی رشته پزشکی در سنوات کار دولتی جهت پزشکان

#کارورزی_پزشکی_سنوات

درخواست احتساب کارورزی رشته پزشکی در سنوات کار دولتی جهت پزشکان

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با احترام

در دوران کارورزی در رشته پزشکی دانشجویان رشته پزشکی به عنوان کاورز و پزشک کشیک در دانشگاه‌های کشور کار می‌کنند؛ اما این مدت در سنوات کاری پزشکان محاسبه نمی‌گردد. لذا با توجه به اینکه طول مدت تحصیل در رشته تربیت معلم جزو سنوات تحصیلی است و یا سریازی (خدمت زیر پرچم) در سنوات شغلی محاسبه می‌گردد، خواهشمندیم مدت سنوات کارورزی پزشکی هم به سنوات قابل قبول در ارگان‌های دولتی ضمیمه گردد.

 

83%
17 درصد مانده تا ثبت رسمی در دبیرخانه سازمان مخاطب
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 1653 نفر

 • پوریا یعقوبی خمسه کرج کارمند

 • پروانه وحدتی راد لنگرود پزشک

 • اعظم محمدی بندری اهواز پزشک

 • علی یزدی نژاد تهران پزشک عمومی

 • علیرضا ازادبخت کرج متخصص طب اورژانس

 • نسرین فصیحی تهران پزشک

 • سمانه محمدپور تهران متخصص زنان

 • دکترحوریه مرتضوی تهران متخصص زنان زایمان

 • رضا ساری اصلانی همدان پزشک متخصص جراحی

 • فهیمه نخستین یزد پزشک

 • فاطمه حسین زاده رشت متخصص زنان

 • رویا جلالی باجگیران مشهد متخصص زنان

 • صدیقه آذری تهران متخصص زنان

 • گیتی محمدابراهیم تهران پزشک

 • ُسهیلا داور تهران پزشک

 • معصومه رحیم‌نواز تهران متخصص زنان

 • نسرين بزاز بنابي تالش متخصص زنان

 • هدا جعفری معز همدان پزشک

 • الهام کاوسیان شهرکرد متخصص زنان

 • رویا جهانمردی خرم اباد پزشک

 • محمد رضا پیری کرمانشاه پزشک

 • زهرا مسعودی

 • سودابه ناظمی تهران پزشک

 • فاطمه زارعیان شیراز زنان و زایمان

 • حسن حیدری لنگرود پزشک

 • اعظم افراخته تهران متخصص زنان

 • سهیلا انصاری پور تهران متخصص زنان

 • اعظم اقایی تهران پزشک

 • رقیه شیرینکام چوری رشت متخصص زنان

 • شهناز شابانفر تهران متخصص زنان و زایمان

بحث و گفتگو

شهرام سرباز : حذف ســربـازی و لغو ســربـازی اجباری و نه به ســربـازی ظالمانه https://www.karzar.net/80512 مخالفت با ســـربـازی امضا کنید
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: