⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ دعوت به انتخاب؛ برای زنده ماندن
◻️ حمایت از دکتر پزشکیان، برای نجات ایران با تشکیل دولت ملی
◻️ وحدت بر مسیر ابراهیم

تقاضای رسیدگی به مشکلات اتباع افغانستانی در ایران

#مشکلات_اتباع_افغانستانی

تقاضای رسیدگی به مشکلات اتباع افغانستانی در ایران

جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای وحیدی
وزیر محترم کشور

با سلام و احترام
اینجانبان جمعی از مهاجران افغان ساکن ایران، ضمن عرض تشکر از دولت و ملت ایران بابت همسایه‌مداری و لطف سابقه‌دار نسبت به جامعه مهاجران، با توجه به سخنرانی شما در استان یزد و اشاره به مشکلات اتباع، موارد زیر را به عنوان بخشی از مطالبات اساسی مهاجران ساکن ایران، به عرض حضرتعالی می‌رسانیم:

۱. ایجاد ساز و کاری برای گرفتن گواهینامه با داشتن کارت آمایش و بدون محدودیت
۲. امکان داشتن سند خانه و ماشین با نام اتباع
۳. امکان انتخاب مشاغل مختلف بدون محدودیت
۴. داشتن کد ملی
۵. امتیاز مساوی با سایرین در دانشگاه‌ها و پرداخت شهریه
۶. داشتن امتیازات برابر در خرید و فروش و صادرات و واردات

تقاضا داریم ضمن توجه به مطالبات جامعه مهاجران، نسبت به پیگیری این درخواست‌ها اقدام فرمایید.

با تشکر 

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 6144 نفر

 • مجتبی علیزاده تیران

 • جمعه خان علیزاده تیران

 • زهرا علیزاده تیران

 • بختاور غفاری تهران

 • شاه گل خلیلی تیران

 • ثریا تاحیک تیران و کرون

 • سودابه فیضی اصفهان

 • Rahima Hussaini Tehran

 • لطیفه حیدری قم

 • اسدالله کاظمی اصفهان

 • فرهاد رحیمی هرات افغانستان

 • مریم محمدی نجف اباد

 • معصومه حسینی تیران

 • نازنین حیدری روباط کریم

 • عاطفه رحیمی اصفهان

 • زهرا محمدی تهران

 • نجیب الله خلیلی اصفهان

 • اسدالله خلیلی تیران

 • میرویس تاجیک یزد

 • سارا رسولی کرمان

 • امین محمدی سیرجان

 • حسین افضلی کرمان

 • عبدالقادر بابوری یزد

 • زهرا همتی

 • فرامرز باریکزهی یزد

 • اسماعیل محمذی کرمان

 • محمدنبی امام زهی کرمان

 • زهره حیدری کرمان

 • Obaydullah eshagh zhi Kerman

 • محمدرضا رحمانی رفسنجان

بحث و گفتگو

قربانیان حقوق بشر : با درود و احترام به ملت شریف ایران ده میلیون تبعه افغانستان سرگردان مدیریت نشده در همه عرصه ها کشور برابر با چند استان کشور یا چند کشور حاشیه خلیج فارس ودست کم کم برای بیست میلیون در کشور افغانستان پول وکمک می فرستندیعنی هر دو سال نیم بارمالی اتباع برابر با کل بودجه مردم ایران است با این تفاوت که در کشور دیگری هزینه میشودوباعث و باعث گرانی وشکاف طبقاتی ومعضلات اجتماعی وگرفتن امنیت شغلی و فرصت های شغلی جوانان وترکیب جمعیت ایرانیان واز خون ونان وشکم کارگران واقشار آسیبپذیر پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایرانیان مایه گذاشته میشود و حق الناس ووطن فروشی وظلم وستم وتاراج کردن سفره ایرانیان وتجاوز وچپاول وغارت وتجاوز به حد مرز کارگران و حق آب و خاک ووو... است با خون ونان وکار ومیعشت وامرار ومعاش ومسکن ووو...جوانان وطن نمیشود گفت ما نژاد پرست نیستم ومهاجر ستیزنیستیم حق الناس واست ارز ودلار به کام دولت ومیز نشینان ومایه از جیب وخون وشکم وامرار معاش وکار ومیعشت ومسکن وفرصت های شغلی وامنیت شغلی و اجتماعی ایرانیان واقشار آسیب‌پذیر پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایرانیان این است اجرای حقوق بشر مسولین ایران اووو... باتشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : با درود و احترام حقوق بشری که نقض کننده حقوق بشر ی کند و جامعه کارگری ایرانیان را به خاک وخون بکشد وامنیت شغلی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و فرصت های شغلی و شکاف طبقاتی وترکیب جمعیت ایرانیان وکیفیت تحصیل وباعث بیثباتی وتنش درمسکن واقتصادواشتغال وزاد وولد ورفاه ایرانیان وتورم وگرانی ومعضلات اجتماعی و زیاد شدن امار وبزکاری وجرم وجنایت وسرقت وتجاوز به حد مرز کارگران واقشار آسیب پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایران شود وحق آب و خاک هموطنان را بگیرد حق الناس ووطن فروشی وظلم وستم وتاراج کردن سفره ایرانیان است یک چهارم مردم افغانستان سرگردان مدیریت نشده در همه عرصه های کشور برابر با چند استان کشور یا چند کشور حاشیه خلیج فارس نگاهی به ه‍زینه جمع آوری زباله های این چند کشورکه به ایران اضافه شده نگاه کنید چه برسد به خورد و خوراک وزیر ساخت ها وسوخت ومسکن ومواد یارانه ای ودارو ووو.. همه از جیب وخون وکار ومیعشت وامرار معاش ایرانیان با رها کردن میلیون افغانستانی سرگردان در ایران مایه گذاشته میشود و با این زاد وولد وو ورود اتباع افغانستان آینده کشور مثل فلسطین میشود وما کارگران فصلی شیراز وکشور واقشار آسیب پذیر وفقرا وتنگ دستان و ایرانیان قربانیان حقوق بشر و رحم و انسانیت و احساس بیجا وغیرت وسیاست و ایرانی نژاد پرست نیست واورگان و پناهندگان ودین واسلام و گرفتن پول ودلار وارز از سازمان ملل متحد و نهادها و... مسولین ومیز نشینان و مردمانی هستیم که با رحم و انسانیت و احساس بیجا باعث ورود میلیون افغانستانی به کشور شده واز خون ونان و کار وامرارمعاش ومیعشت ومسکن وکاهش زاد وولد وترکیب جمعیت ایرانیان وکیفیت تحصیل ووو.. میخواهند بزرگی و همسایگی واجرا حقوق بشر وکمک بشر دوستانه کنند مسولین اگر اتباع افغانستان سود آور است چرا بار آنان بر دوش مردم وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایران است ارز ودلار از سازمان پناهندگان به کام دولت ومیز نشینان و اختلاس گران مایه از امرار معاش مردم این عدالت است یا وطن فروشی یا خیانت یا حق الناس وتجاوز به حد مرز وحق آب و خاک ایرانیان فقرا تنگ دستان جامعه کارگری است مسولین از نان زن بچه خود مایه بگذارید با این بیکاری وتورم وگرانی و شکاف طبقاتی و.. شما که گره گشایی در کار کارگران واقشار آسیب پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایرانیان نمی کنید حداقل با میلیون افغانستانی سرگردان مدیریت نشده در همه عرصه ها کشور سنگ اندازی واز خون ونان وکار وامرار معاش ومسکن ایرانیان مایه نگذارید با تشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
زهرا محمدی : به کشورتان بازگردید و تمام این مطالبات رو از دولتمردان خودتون بخواهید
💬 پاسخ
پرشین بوی : شماها کی هستید مهاجمان بی غیرت ای بیشرفان انگل صفت سالها مانند زالو در ایران زندگی کردید و نمک نشناسی کردید الان حقوق شهروند ایرانی هم میخواهید؟ گمشید * * *جمعیت افغان هاى مجاز ساكن در ایران به مرز ۸ میلیون نفر رسیده و روزانه حدود ۱۰ هزار نفر هم به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور ايران می‌شوند و خانواده‌های افاغنه هم مانند دستگاه "زیراکس" و با سرعت ویروس کرونا با انگیزۀ اشغال نرم این مملکت تولید مثل مى كنند ، منابع ارزشمند مالی مملکت را مصرف مى كنند و کسی هم این وسط احساس خطر نمی‌کند* *فراموش نكنيم كه بر اساس آمار رسمى وزارت بهداشت ، بيش از ٧٥ درصد از زايمان هاى شهر تهران و شهرهاى اطراف پايتخت و استان* *البرز ، متعلق به افغان هاى ساكن ايران مى باشد و اين آمار ، جدا* *از تعداد زنان افغانى است كه نه در بيمارستان ها بلكه در خانه و زير نظر قابله هاى محلى و هموطن خودشان زايمان مى كنند* *در سال تحصیلی جاری ۶۰۰ هزار دانش‌آموز افغان در مدارس دولتی ما به رایگان تحصیل کرده و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال تحصیلی آتی به بیش از ۱ میلیون‌ و ۳۰۰ هزار نفر برسد ، يعنى بيش از دو برابر و فقط ظرف چند ماه* *ترکیب جمعیتی برخی استان‌هاى مهم ايران مانند اصفهان ، یزد ، کرمان ، سیستان‌ و بلوچستان ، فارس و قم کاملاً در حال تغییر است و به بالای ۳۵ درصد افغان رسیده است ، يعنى از هر صد شهروند در اين استان ها ، فعلا ٣٥ نفر افغانستانى داراى مجوز مى باشند* *جمع‌بندی چندین تحقیق جامعه‌شناسانهٔ دقیق حاکی از این امر حتمی هست که ایران در ده سال آتی با یک دگردیسی عمیق اجتماعی ، سیاسی‌ ، فرهنگی ، اقتصادى و مذهبی شدید مواجه خواهد شد و ابعاد فاجعه‌بار آن برابر است با تغییر کامل بافت* *جمعیتی ، قومیتی ، ملیتی و مذهبی کشور ایران، که احتمالا ديگر به هیچ وجه قابل جبران و کنترل نخواهد بود* *مطابق آخرین سرشماری انجام گرفته توسط سازمان یونسکو که در سال ۲۰۲۳ در کشور افغانستان صورت گرفته جمعیت آن کشور حدود ۴۰ میلیون نفر برآورد شده است و برابر آخرین آمار و جمع‌بندی حداقلی سازمان امور اتباع بیگانهٔ کل کشور حدود ۸ میلیون افغانی مجاز در ایران ساکن هستند* *با احتساب افاغنهٔ غیرمجاز ، فراری و زندانی ، این رقم به حدود ۱۵ میلیون نفر نيز می‌رسد ، یعنی همين امروز ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل جمعیت کشور افغانستان در ایران زندگی می‌کنند...*
💬 پاسخ
امیر نوری : به چه جرآتی این مارزار رو را انداختید؟؟!برگردید به آغوش طالبان از حقوقتون دفاع میکنه.
💬 پاسخ
محسن حقی : به خراب شده های خودتون در افغانستان برگردید ما مردم ایران از شما متنفریم
💬 پاسخ
رادین شایسته : برگردین به کشور خودتون
💬 پاسخ
بدون نام : https://www.karzar.net/visa کارزار اخراج اتباع افغان
💬 پاسخ
بدون نام : برگردید به کشورتون ما از افغانی ها بدون میاد
💬 پاسخ
مریم ایرانی : این وحشی پر توله رو از ایران بیرون کنید تا دیر نشده نثل سگ بچه می کنند و همه جای ایران جنایت و درگیری دارند کشور رو گرفتن و ادعا می کنند گورتون رو گم‌ کنید وحشی ها گورتون رو گم کنید
💬 پاسخ
مریم ایرانی : این وحشی های بی ریخت بی فرهنگ مثل سگ توله می کند چهره کشورمون زشت شده نکبت این سگهای ولگرد کشور ما رو گرفته باعث تورم گرانی و هزینه این وحشی های زشت رو دوش ایرانیان هست بریزید بیرون سگهای طالبان وحشی رو در اینده درگیری در ایران بین این سگهای وحشی و جنایتکار خواهیم داشت اینها دشمن اصلی ملت ایران هستن محمود افغان فراموش نشه نادرشاه نداریم تحقیر کنید کار ندین تا گورشون رو گم کنند
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : باسلام واحترام یک چهارم مردم واتباع افغانی سرگردان مدیرت نشده درهمه عرصه های کشور برابر چند استان کوچک یا چهار شهر مثل شیراز یا اصفهان بر سرسفره کارگران ومردم واقشار آسیب پذیر وگرفتن امنیت شغلی واجتماعی واقتصادی وفرصت های شغلی وترکیب جمعیت ایرانیان وکاهش زادوولد ورفاه وازدواج وفقیر شدن وشکاف طبقاتی وبیکاری وناامنی وایجاد گرانی وتورم و..مردم وکارگران واقشار آسیب پذیر مسولین ایرانی اتباع افغانی نگران نباشید ما کارت کار واقامت بشما برادران میدهیم نگران نباشید وروز به روز به تعداد اتباع افغانی در کشور زیاد مکنند گرفتن حق آب وخاک وامنیت شغلی واجتماعی وفرصت های شغلی وترکیب جمعیت ایرانیان ورفاه وازدواج وفقیر شدن وشکاف طبقاتی وبیکاری وناامنی و... دادن به میلیون اتباع افغانی اجرای حقوق بشر نیست حق الناس است
💬 پاسخ
زهرا وفایی : افغان گورتون رو گم کنید گورتون گم‌‌کنید کشورمون رو به گند کشاندین‌
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : باسلام واحترام ما کارگران ساختمانی فصلی شیراز وکشورومردم قربانیان حقوق بشر ورحم وانسانیت واورگان وپناهندگان و وجدان ومسلمان وغیرت وسیاست وهمسا یه وایرانی نژاد پرست نیست و دین واسلام وگرفتن پول ودلار وامتیاز ازسازمان ملل ونهادهای و..مسولین هستیم که ۸میلیون اتباع افغانستانی سرگردان ومدیریت نشده درهمه عرصه های کشور برابر یک استان یا ۴شهر مثل شیراز یا اصفهان بر سرسفره کارگران ساختمانی ومردم واقشار آسیب پذیر جامعه گذاشته تا از سفره نان وکارومعیشت وخون واجاره بها مسکن و موادغذایی وخرید خانه وطلاوارزو خودرو و امنیت شغلی وفرصت های شغلی وترکیب جمعیت ایرانیان وکاهش زادوولد ورفاه وازدواج وفقیر شدن وشکاف طبقاتی وبیکاری وناامنی مردم وکارگران واقشار آسیب پذیر جامعه بخورند ودولت به دنبال گرانی وتورم وفقیر شدن وشکاف طبقاتی وبیکاری وناامنی مردم وکارگران واقشار آسیب پذیر جامعه میگردند وباتوجه خشکسالی پی درپی فارس شیراز وروی آوردن کشاورزان وباغداران به کار ساختمانی فصلی کار برای خود مردم کم است اما چرا مسولین کارت کار ساختمانی به اتباع مدهند وحق الناس مکنند اگر اتباع افغانستان برای کشور سود آور است چرا باید از کار ومعیشت وخون وامنیت شغلی و اجتماعی وفرصت های شغلی و..مردم کارگران و اقشار ضعیف جامعه مایه مگذارید با تشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر در پاسخ به قربانیان حقوق بشر: با سلام واحترام همانگونه که همه کشورهای جهان حد ومرز دارد باید به حد ومرز کارگران ومردم واقشار آسیب پذیر جامعه احترام گذاشت اما متاسفانه عده‌ای با بیش از یک چهارم مردم افغانستان سفره کارگران واقشار آسیب پذیر جامعه را تاراج کردند وچرا وبرای چه مسولین ایران میگویند برادران اتباع افغانی مجاز وغیر مجاز نگران ن کارت کار وکارت اقامت خود نباشند وروز به روز به تعداد اتباع افغانی سرگردان مدیرت نشده درهمه عرصه های کشور زیاد مکنند گرفتن حق وحقوق وحق آب وخاک وکار ورفاه وایجاد شکافت طبقاتی وگرانی وتورم اجرای حقوق بشر نیست وطن فروشی وخیانت است به نیاز شهر مثل تهران وزیرساخت وهزینه ان نگاه کنید ببینید که ای حجم از اتباع افغانی سرگردان مدیرت نشده باعث گرانی وتورم وفساد وگرفتن امنیت شغلی واقتصادی وترکیب جمعیت ایرانیان وامنیت اجتماعی و... بیش از دو میلیون خانه در تصرف اتباع افغانی بیش از سه نیم میلیون شغل در تصرف اتباع و چه میزا ن دانش آموزان اتباع افغانی باعث افت وکیفیت تحصیل دانش آموزان ایرانی و...با تشکر فراوان قربانیان حقوق بشر اجرای حقوق بشر شما مسولین برای میلیون افغانستانی سرگردان ومدیریت نشده درهمه عرصه های کشور و...
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : باسلام واحترام #وطن فروشی #خیانت به مردم# ۸میلیون اتباع افغانستانی برابر با یک یا۴ شهر کشور بر سرسفره کارگران ساختمانی فصلی ومردم واقشار ضعف جامعه گذاشتن واز خون ونان ومعیشت واجاره بها مسکن و موادغذایی وخرید خانه وطلاوارزو خودرو و امنیت شغلی واجتماعی وترکیب جمعیت ایرانیان وکاهش زادوولد ورفاه وازدواج وفقیر شدن وشکاف طبقاتی وبیکاری مردم وکارگران واقشار ضعف مایه گذاشتن وطن فروشی است حق حقوق وامنیت شغلی واجتماعی وفرصت های شغلی کارگران ساختمانی ومردم واقشار ضعف جامعه گرفتن دادن به میلیون افغانستانی جاری کردن حقوق بشر نیست خیانت است باتشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : باسلام واحترام #ایرانی #فرصت شغلی #امنیت شغلی واجتماعی #وترکیب جمعیت ایرانیان وکاهش زادوولد #اجاره بها خانه ومواد غذایی #فقرشدن وشکاف طبقاتی وبیکاری واقشار ضعف جامعه #۸میلیون اتباع افغانستانی سرگردان ومدیریت نشده درهمه عرصه های کشور برابر یک استان کشور # گرفتن پول ودلار وامتیاز ازسازمان ملل ونهادهای برای میلیون افغانستانی وگذاشتن اتباع بر سرسفره کارگران ساختمانی فصلی ومردم واقشار ضعف جامعه وایجاد فقر وبیکاری وشکاف طبقاتی وتنش ایجاد حقوق بشر نیست و ماکارگران ساختمانی فصلی شیراز وکشورومردم قربانیان حقوق بشر ورحم وانسانیت واورگان وپناهندگان و وجدان ومسلمان وغیرت وسیاست وهمسا یه وایرانی نژاد پرست نیست و دین واسلام وگرفتن پول ودلار وامتیاز ازسازمان ملل ونهادهای و...مسولین هستیم که ۸میلیون اتباع افغانی سرگردان مدیرت نشده درهمه عرصه های کشور بر سرسفره کارگران ساختمانی فصلی ومردم واقشار ضعف جامعه گذاشته اند با تشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : با سلام واحترام ما کارگران ساختمانی فصلی شیراز وکشورومردم قربانیان حقوق بشر ورحم وانسانیت واورگان وپناهندگان و وجدان ومسلمان وغیرت وسیاست وهمسا یه وایرانی نژاد پرست نیست و دین واسلام وگرفتن پول ودلار وامتیاز ازسازمان ملل ونهادهای و..مسولین هستیم که ۸میلیون اتباع افغانی سرگردان مدیرت نشده درهمه عرصه های کشور بر ابر یک استان کشور بر سرسفره کارگران ساختمانی ومردم گذاشته تا از سفره نان وکارومعیشت وخون واجاره بها مسکن و موادغذایی وکیفیت تحصیل وخرید خانه وطلاوارزو خودرو و امنیت شغلی واجتماعی وفرصت های شغلی وفقیر شدن وشکاف طبقاتی وبیکاری مردم وکارگران بخورند ودولت به دنبال گرانی وتورم وفقیر وشکاف طبقاتی وبیکاری مردم وکارگران میگردند وباتوجه به خشکسالی پی درپی فارس شیراز وروی آوردن کشاورزان وباغداران به کار ساختمانی فصلی کار برای خود مردم کم است اما چرا مسولین کارت کار ساختمانی به اتباع مدهند وحق الناس مکنند و اگر اتباع افغانستان برای کشور سود آور است چرا باید از کار ومعیشت وخون کارگران واقشار ضعیف جامعه مایه مگذارید با تشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : سلام #ایرانی # بیکاری # نان#خون# فقر # شکاف طبقاتی # امنیت شغلی واجتماعی کارگران فصلی ساختمانی # اجاره‌بها مسکن # حقوق بشر # ایرانیان و #.... وگرفتن حقوق و حق ایرانیان گرفتن ودادن به میلیون اتباع افغانستانی سرگردان ومدیریت نشده درهمه عرصه های کشور اجرای حقوق بشر نیست وحق الناس است و# قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : باسلام واحترام ما کارگران ساختمانی فصلی شیراز وکشورومردم قربانیان حقوق بشر ورحم وانسانیت واورگان وپناهندگان و وجدان ومسلمان وغیرت وسیاست وهمسا یه وایرانی نژاد پرست نیست و دین واسلام وگرفتن پول ودلار وامتیاز ازسازمان ملل ونهادهای و..مسولین هستیم که ۸میلیون اتباع افغانی سرگردان مدیرت نشده درهمه عرصه های کشور بر سرسفره کارگران ساختمانی ومردم و.. گذاشته تا از سفره نان وکارومعیشت وخون واجاره بها مسکن و موادغذایی وخرید خانه وطلاوارزو خودرو و امنیت شغلی واجتماعی وفرصت های شغلی وفقیر شدن وشکاف طبقاتی وبیکاری بخورند وبه دنبال گرانی وتورم وفقیر وشکاف طبقاتی وبیکاری مردم وکارگران میگردند اگر میلیون افغانستانی برای کشور سود آور است چرا باید از کار ومعیشت وبثباتی درکار مردم مایه مگذارید وبا توجه به خشکسالی پی درپی فارس شیراز وروی آوردن کشاورزان وباغداران به کار ساختمانی فصلی کار برای خود مردم کم است اما چرا مسولین کارت کار ساختمانی به اتباع مدهند وحق الناس مکنند با تشکر قربانیان حقوق بشر و...
💬 پاسخ
جواد حقایقی : همه افغان های حروم زاده رو باید از ایران خارج کنن هر غلتی دلشون میخواد میکنن تخم سگا
💬 پاسخ
علیرضا حجازی : همینجوریش باعث شدید چه قدر کارگر بیچاره ایرانی از کارشون بیکار بشن .هنوزم واستون کمه چند میلیونتون تو ایرانن فقط بازم واستون کمه .کسیم دعوتتون نکرده بیاید ایران که انواع اقسام درخواستارو دارید!!!ناراحتین برگردین کشورخودتون
💬 پاسخ
رضا آهنگر : لطفا از کارزار «درخواست افزایش سرعت و کیفیت اینترنت کشور با شکستن انحصار مخابرات» حمایت کنید ✅ (karzar.net/22440) لطفا 5 ثانیه وقت بذارید و امضاش کنید ✍ لطفا برای دوستان و آشنایان هم ارسال کنید 🙏 امضا کردنش ضرری نداره اما میتونه مفید باشه✌️
💬 پاسخ
حمیدرضا فاضلی : لطفا کارزار تامین داروی بیماران قلبی را هم با شماره 26460 امضا و حمایت کنید. لینک کازار: https://www.karzar.net/26460
💬 پاسخ
بازمحمد باریگزهی : بهترینه
💬 پاسخ
رویا گیلانی : سلام امضاشد.خواهش میکنم ازکارزارما به ادرس https://www.karzar.net/24808 حمایت کنید واجازه ندین طبیعت زیبای روستای من وهزاران حیوان زبان بسته ای که دفاعی ازخود دربرابر مضرات معدن مس ندارند ازبین برود.
💬 پاسخ
داود جدیری : خیلی به این افغانها باید اختیار ندهند باید محدودیت داشته باشن اگه غیرت داشتن میموندن توکشورشون با طالبان یا امریکا میجنگیدن به کشور خودشون خیانت میکنن تا برسه به خاطر پول به کشور دیگه چکارمیکنن
💬 پاسخ
محبوبه تاجیک در پاسخ به داود جدیری: تو انسان نیستی لطفا دست به نوشتن یا صحبت کردن نزن.کسی که کنار ما زندگی میکنه هم وطن ماست و هیچ فرقی با من و تو نداره و باید حقوقش با ما یکی باشه!تو برای هیچ کدوم از این حقوق ظاهرا ساده زحمتی نکشیدی که بخوای براشون ادعایی داشته باشی!
💬 پاسخ
علیرضا حجازی در پاسخ به داود جدیری: حرف حق
💬 پاسخ
نرگس افتخاری در پاسخ به محبوبه تاجیک: چی میگی تو؟ اومدی تو مملکت ما به زور، حالا حق هم میخوای؟ این حقوقی که از مملکت ما میخوای، تو کشور خودت بهت میدن؟ بله ما شهید دادیم ما خون دادیم ما صبر کردیم ما انقلاب کردیم ما جهاد کردیم تو برای کشور ما چه کار کردی که این همه حقوق میخوای؟ هرررری هر کس تو مملکت خودش. شما دستتون برسه به ما رحم نمی کنید شمایی که به خودتون هم رحم نمی کنید و آرامش رو از خودتون سلب کردید. حالا میخواید زمین های ما رو بالا بکشید؟ کارت ملی میخواید؟ برید مملکت خودتونو بسازید و انقد ذلت نپذیرید. ما اگر می خواستیم مثل شما بی بخار باشیم ، الان آواره بودیم. ما نون ولایت پذیری و صبر و جهادمونو خوردیم شما هم چوب توحشتون رو میخورید. گم شید تا ایران هم مثل افغانستان به فغان نرسوندید!
💬 پاسخ
امیر نوری در پاسخ به محبوبه تاجیک: دهانت را ببند. یا افغانی هستی و یا کله ات باد دارد و هنوز سیلی حقیقت نخورده ای.
💬 پاسخ
محسن فرزاد تبار : اصن کی گفته شما پا پتی ها بیاین تو ایران ها کی گفته اگ ناراضی برو کشور دیگ همتون برین ب جهنم افغانی های پاپتی
💬 پاسخ
Nourmohammad علی جمعه : اظهار سپاس و قدردانی مینمایم از دولت جمهوری اسلامی ايران بابت زحمات که درباره مهاجرین متحمل شدند، به گفته پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) همسایه ات گشنه باشد تو سیر این عین ظلم است پس حفظ جان برای مان واجب اس بنآ ما مجبور استم اینجا بمانم تا کشور مان وضع خوب شود فلهذا تا آن وقت لطفِآ قاعده( لقدکرمنا نبی ادم )را رعایت کنید،تمام مان بشر هستیم.
💬 پاسخ
مرتضی احمدی : مردم ایران راضی هستن با افغانستانی‌ها همکاری کنند ولی ارگانهای دولتی بشددت مخالفند نمی‌دونم چ را برخورد خیلی خیلی افتظاهی دارند از جمله نیرویه انتظامی که با افغانستانی‌ها برخورد بسیار بسیار بدی دارند بالحن بدی حرف میزنند ...برایتان م گوم از این کشور انتظار نداشته باشید که به مشکلات ما افغانستانی‌ها رسیدگی کنند خودشون آنقدر مشکلات دارند که توش موندند انوقت ما آنقدر توغع بیجای داریم ک از این مملکت بقول خودشون ایران اسلامی آنقدر دروغ گو چاپلوس و دو رو هستند بیش از حد و اندازه.....
💬 پاسخ
نرگس افتخاری در پاسخ به مرتضی احمدی: دقیقا شماها دورو و چاپلوس و دروغ گو هستید که برای موندن تو جایی که متعلق به شما نیست و براش هیچ زحمتی نکشیدید دست به هر کاری دروغ و چاپلوسی می زنید! اگر مملکت اسلامی مارو دوست نداری هیچ اجباری نیست زوری اومدی حالا هم بری ما خوش حالیم برو تو مملکت اسلامی راست گو و بهترین خودتون و اونجا رو آباد کن مشکلات اونجا رو حل کن ما مشکلات زیاد داریم
💬 پاسخ
امیر نوری در پاسخ به مرتضی احمدی: اگر افغانستان هم بودی جرات داشتی انقدر گستاخانه حرف بزنی؟؟ برگرد به آغوش طالبان
💬 پاسخ
راضیه عکسری : عالیه نیست نمیدونم
💬 پاسخ
علی اصغر : این کارها خوبه از هیچی بهتره ولی فکر نکنم جواب بده خیلی کشورها مهاجر دارن و بعد چند سال میشن شهروند همون جامعه ولی اینجا بعید میدونم...
💬 پاسخ
نعمت الله رضاپور : این امتیازات با توجه به کشورهای ترکیه وامارات و اروپایی و ... حق مسلم یک مهاجر است . ۲ . یک محکمه ویژه خاصی برای رسبدگی دراسرع وقت به موضوعات اقتصادی که سبب ثبات اقتصادی و تدسعه ورشت اقتصادی . فرهنگی ومعنوی وامنیت اجتماعیی در مرزها و جلوگیری از فرار سرمایه ها و جذب سرمایه گذاری و ارز اوری و کاهش ملی وتورم می گردد
💬 پاسخ
هاشم محمدی : سلام لطفا درمورد برخورد ادارات دولتی و...با اتباع افغانستان یک کارزار راه بیندازید و ... اداره اتباع اداره گذرنامه دفاتر کفالت مخابرات.و بانک‌ها اصلا به مشکلات مهاجران افغان رسیدگی و توجه نمیکنن چند ماهه کارم دست اداره اتباع گیرکرده واسه تغییر نام و اصلاح مشخصات منو از یزد فرستادن تهران بازم مشکلم رو حل و برسی نکردن و هی دارن اذیتم میکنن نمیدونم چکارکنم
💬 پاسخ
سارا بهشتی : لطفا همانطور که اجناس ولوازم خوار وبار میره بالا همانطور هم مزد کارگران وکارمندان هم زیاد بشه تا مشکلات اقتصاد در کشور ایران حل بشه قیمت خانه ها در ۳ سال اخیر به شدت رفته بالا که هیچ کس اصلا انتظارشو نداشت لطفا رسیدگی کنین سپاس.
💬 پاسخ
محدثه امیری : سلام خدا قوت مشکلات اتباع افغانستانی بسیار زیاد است مهمترین آن بیمه نداشتن آنها و مخارج سنگین درمان میباشد مادر خودم بیمه ندارد ودیابتی هست و بیماری های دیگری هم دارد فقط اتباع بیمه سلامت میتوانند بگیرند که متاسفانه باید کل خانواده را بیمه کنیم که هزینه ان بسیار زیاد است و در حد توان ما نیست لطفا به این گونه پیامها بیشتر رسیدگی کنید
💬 پاسخ
فاطمه موسوی : باعرض سلام متاسفانه اینقدر نسبت به مهاجرین بی توجهی هست حتی زبانهای ما از گفتن مشکلات بند ما آید
💬 پاسخ
سیدقاسم عطایی : سلام خدمت کاربران گرامی درعرصه مشکلات مهاجرین عالی جنابان : تقاضانامه را که شما زحمت کشیدین کامل وجامع نیست چرا که مشکل عمده متأسفانه یاد تان رفته باید در نامه ذکر شوه خانوادهای که بدون مدرک وارد جهوری اسلامی ایران شده هیج تذکرداده نشده که بسیار مهم واساسی است باید ذکر شوه
💬 پاسخ
فریبا علیزاده : باسلام واحترام متنی که بنده نوشته بودم کوتاه ترشده وتغیرات ایجادشده دراین متن ازطریق خوده این وبسایت طراحی شده
💬 پاسخ
راضیه حسینی : باسلام فراوان من فقط یه درخواست دارم بچه هایی که ایینجابدنیا اومدن گواهی ولادت دارن نبایدمدرک درست حسابی داشته باشن تاکی مشکلات واینکه هنوزبلاتکلیف
💬 پاسخ
سيد محمد تقی سجادی : باسلام.برای فر زندان طلاب به ویژه فرزندان نخبه دانشگاهی آنان طبق فرایند وزارت خارجه تابعیت ایرانی داده می شود امابروگراسی ها وکار شکنی های مدیرا ن پایین دستی وزارت خارجه این فرصت طلایی رااز نظام اسلامی ایران وبچه های نخبه دانشگاهی مقطع دکترا گرفته است ودر اختیارخارجیهای غربی قرارداده است متاسفا.لذا ریاست محترم جمهوردرموضوع دادن تابعیت دستور لازم را مرحمت کنند
💬 پاسخ
سيد محمد تقی سجادی : باسلام.برای فر زندان طلاب به ویژه فرزندان نخبه دانسگاهی آنان طبق فرایند وزارت خارجه تابعیت ایرانی داده می شود امابروگرتسی ها وکار شکنی های مدیرا پایین دستی وزارت خارجه این فرصت طلایی رااز نظام اسلامی ایران وبچه های نخبه دانسگاهی مقطع دکترا گرفته است ودر اختیارخارجیهای غربی قرارداده است متاسفا.لذا ریاست محترم جمهوردرموضوع دادن تابعیت دستور لازم را مرحمت کنند
💬 پاسخ
علی حیدری : سلام علیکم آقای رئیسی رئیس جمهور خدمت شما عرض این که بنده یک کار گرساده هستم پادرد هپاتیت بی دا رم کارنمیتوتم دختر م شوهر بدم جهازنمیتونم تهیه کنم وضع مالی بده لطفا کمکم کنی بااحترام والسلام علیکم
💬 پاسخ
عمران عبادی : ضمن تشکر از تهیه کنندگان این نامه، اما متأسفانه این نامه ناقص است و با ادبیات مناسب نوشته نشده. از جمله باید به تسهیل اعطای تابعیت به مهاجرین متولد ایران و.... اشاره می شد نامه خطاب به سه شخصیت نوشته شده اما در بخشی از نامه آمده که همانطور که در استان یزد فرمودید....
💬 پاسخ
فرزانه هاشمی : چرا به مسئله مدرک دهی توجهی نشده، و به اونهایی که بیش از سی سال هست در ایران اقامت معتبر دارند ولی هنوز شناسنامه ندارند!!!!
💬 پاسخ
رضا علی حسینی در پاسخ به فرزانه هاشمی: کشور شما افغانستانه برید ابادش کنید و چشم به خاک مقدس ما ایرانی ها نداشته باشید شماها بجای جنگیدن برای افغانستان یا نشستید نگاه کردید یا از چرخ هواپیما آویزون شدید ما به شما افغانیا نیازی نداریم برید افغانستان و بسازیدش
💬 پاسخ
محبوبه تاجیک در پاسخ به رضا علی حسینی: تو صاحب کشور نیستی و برای خارج شدن از شکم مادرت تو این خاک هیچ کار منحصر به فردی نکردی که اداعا داشته باشی.. کسی که کنار من داره زندگی میکنه هم وطن منه و باید حقوق یکسان با من داشته باشه!
💬 پاسخ
علی نوروزی در پاسخ به محبوبه تاجیک: نخیر اشتباه نکن ، حضور بیش از حد مهاجرین دردسر ساز میشه با تمام احترام به مهاجرین اما این واقعیت هست
💬 پاسخ
نجمه حسینی : دادن گواهینامه رانندگی و زمین خانه وماشین و موتور وهمه املاکمون به ناممون بشه و.....
💬 پاسخ
احمد اخلاقی : باسلام.‌ اقدام بسیار خوب است اما محتوای نامه، نگارش و ادبیات آن خیلی ضعیف است.
💬 پاسخ
جمال سلطانی : سلام، از اینکه جامعه مهاجرین مطالبه حقوق حقه ی خود را از سران قوای کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشند با حفظ ظوابط از مجاری قانونی کاری به جا وشایسته است اما نه به این نحوی که دوستان عمل کردند بلکه متن مطالبه بایدهمه جوانب حقوقی را در بر داشته باشد
💬 پاسخ
رضا علی حسینی در پاسخ به جمال سلطانی: شما افغانیا هیچ حقی توی کشور ما ندارید اگر شرف و غیرت دارید برید افغانستان بسازید البته اگر شرف دارید
💬 پاسخ
محبوبه تاجیک در پاسخ به رضا علی حسینی: تو انسان نیستی!
💬 پاسخ
امیر رضایی در پاسخ به محبوبه تاجیک: معنی هم وطنو خانم تاجیک افغانستانی فکر کنم کلا بلد نیستی؟؟؟؟؟؟ بذار هم وطن بودنو برات تعریف کنم. هم وطن یعنی کسی که آبا و اجدادش در یک کشور برای پیشرفت و رفاهش تلاش کردن. در سختی و مشکلاتش مقاومت کردند، جنگیدن، خون دادن، جان دادند و نسل به نسل این سیره رو حفظ کردن. فقط زاییده شدن از مادر در یک کشور ملاک هم وطن بودن نیست. ما ایرانی ها با شما افغانستانی ها به هیچ وجه هم وطن نیستیم. شماها حتی از کشور خودتون نتونستید محافظت کنید تا جنگی شده فرار کردید. حالا خدایی نکرده فرض کن در ایران اتفاق ناگواری بیفته، اولین نفری که پا به فرار میذاره خود خود خود شما هستید. پس لطفا خاموش باش. ما با شماها تحت هیچ شرایطی هم وطن نیستیم.
💬 پاسخ
راضیه براتی : باسلام بنظر من ایران وقتی داره عرصه رو نسبت مهاجرین تنگ می‌کنه تا مجبور بشن برن نظرسنجی و این برنامه ها بیفایدست
💬 پاسخ
سینا حیدری : ازاقای ریسی میخوام برای اتباع یکه سرشماری نشدندووقت گذرنامه های شان گذاشته وقت کارت بانکی یاشان گذشته دوباره تمدید نمیکنند میگن بریید تمدید کنیم گذرنامه های خود راچطور میشه گذرنامه که ۴،۵سال گذشته هزینه ش ازکجا بیارند لطفا رسیدگی کنید
💬 پاسخ
رضاخدابخش یوسفی : لطفا در یک شماره، شناسای و اعطایی اقامه برای تازه ورود‌های مهاجرین در ایران نیز اضافه نمایید. چون اگر رد مرز‌ها ادامه داشته باشد بسیاری مسیر اروپا را در خواهند گرفت که متاسفانه بسیاری در مسیر غرق می‌شود و عده کمی در انجام می‌رسد.
💬 پاسخ
نمایش نظر های بیشتر

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


ارسال برای رسانه‌ها

با استقبال ۵ هزار نفری، خبر این کارزار مهم برای رسانه‌ها ارسال شد

انتشار پوستر دعوت به امضا در اینستاگرام

انتشار پوستر در اینستاگرام

با توجه به اهمیت این کارزار پوستر آن در اینستاگرام منتشر شد.

مشاهده پست دانلود پوستر

تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: