درخواست بازسازی مسیر جاده گل‌افشان به دوراهی تنگ شهرستان کنارک

#بهسازی_جاده_دوراهی_تنگ

درخواست بازسازی مسیر جاده گل‌افشان به دوراهی تنگ شهرستان کنارک

جناب آقای مهندس قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام
بدینوسیله به استحضار می‌رساند، جاده مسیر دوراهی بندر تنگ به گل افشان در شهرستان کنارک بخش کهیر به‌طول ۹کیلومتر، به‌کلی فرسوده است و هیچکدام از استانداردهای جاده‌ای را ندارد؛ آسفالت فرسوده و پر از چاله، نداشتن شانه، کم بودن عرض جاده، وجود چند آبنمای خطرناک، و... همیشه حادثه‌خیز بوده است. بهسازی این جاده نزدیک به چند سال است که در سبد وعده مسئولین جای دارد و تاکنون هیچ اقدامی در راستای آن انجام نشده است.
این جاده بسیار پرتردد و شلوغ است و بندر تنگ جز روستاهای هدف گردشگری است و روزانه بیش از صدها خودرو سبک و سنگین از آن عبور می‌کنند. مردم منطقه از جنابعالی تقاضا دارند که هرچه زودتر این مسیر بهسازی شود.
از وزارت راه و ارگان‌های مربوطه درخواست می‌شود به این مسئله ورود کنند و این مشکل مردم این منطقه محروم را برطرف نمایند.

با تشکر

15%
85 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزرا
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 151 نفر

 • رامین معمار

 • عبدالله سازواری بندرتنگ

 • مهدی سازواری

 • فرهاد شاهی زهی

 • محمدیوسف سازواری

 • حکیم خرمی

 • محمد عیسی زهی

 • یحیی راستین

 • محمدباقر نوری

 • ناصر خرانی

 • یحیی سازواری

 • معین حوت

 • عبدالله مجیدی کیا

 • علی محکم

 • محمدرحیم احمدپور

 • موسی پژده

 • رسول بخش پیش آهنگ

 • جمال تراني

 • کریم شاهوزهی

 • عبدالرحمان خونجگر

 • عبدالملک کاروانی

 • آرمین حوت

 • خالد زبرجد

 • abdoljabbar zabarjad

 • هادی بلوچی

 • ابوبکر آزاد

 • سهیل زبرجد

 • عبدالله زبرجد

 • صدیق سازواری

 • وحید اسفندار

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: