⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ ذهن مسموم، قاتل دختران معصوم
◻️ درخواست ابلاغ مبالغ هزینه ساخت و ساز سال ۱۴۰۲ همخوان با هزینه ساخت واقعی
◻️ اعتراض به افزایش حقوق بیست درصد با وجود تورم پنجاه درصدی

درخواست افزایش تزریق دوز سوم و چهارم واکسن کرونا در کشور

#دوز_سوم_چهارم_واکسن_کرونا

درخواست افزایش تزریق دوز سوم و چهارم واکسن کرونا در کشور

شهروندان محترم تهرانی و هموطنان محترم کشور ایران

سلام و علیکم

با توجه به شیوع زیر سویه اُمیکرون در کشور ایران و با توجه به شیوع سویه جدید اُمیکرون در کشور ایران و با توجه به شیوع سویه اُمیکرون ba۴-ba۵ در کشور ایران و زیاد شدن دوباره آمار کرونا در کشور ایران از شما در خواست می کنم که شما بروید مراکز واکسیناسیون واکسن کرونا را تزریق کنید و در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنید و فاصله جانبی را رعایت کنید و میزان رعایت قانونهای بهداشتی در اماکن عمومی را زیاد کنید.
حتی الامکان تا زمان افزایش قابل توجه میزان تزریق دوز سوم واکسن کرونا و دوز چهارم واکسن کرونا در کشور ایران سفرهای دسته جمعی را کم کنید و حتی الامکان تا زمان افزایش قابل توجه میزان تزریق دوز سوم واکسن کروناو دوز چهارم واکسن کرونا در ایران از سفرهای دسته جمعی خیلی زیاد خود داری کنید.
امیدواریم که سازمانهای بهداشت جهانی و وزارت خانه میراث گردشگری و فرهنگی و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و وزارت کشور ایران و وزارت بهداشت ایران و راسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و استانداران محترم تهران و فرمانده های عملیاتی ستاد کرونای کلانشهر تهران و و کمیته های کشوری کرونای کشور ایران و ستاد ملی مقابله با کرونا و مقام معظم رهبری و نهاد دولتی و نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران کمک کنند تا میزان تزریق دوز سوم واکسن کرونا و میزان تزریق دوز چهارم واکسن کرونا به حدواندازه و مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند و زیاد شود که بتوان هرچه سریعتر و زودتر و به زودی زود برای بازگشایی های مدارس و برگزاری کنسرتها و نمایشهاو تئاترها و همایشها و برقرار کردن سفرهای دسته جمعی اقدام کرد.
انشاء الله سازمانهای بهداشت جهانی و وزارت خانه میراث فرهنگی و فرهنگی و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و وزارت بهداشت ایران و راسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و استانداران محترم تهران و فرمانده های محترم ستاد کرونای کلانشهرتهران و کمیته های کشوری کرونای کشور ایران و ستاد ملی مقابله با کرونا و مقام معظم رهبری و نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران کمک کنند که میزان تزریق دوز سوم واکسن کرونا و میزان تزریق دوزچهارم واکسن کرونا به حد قابل توجهی افزایش پیدا کند و زیاد شود که بتوان هرچه سریعتر و زودتر و به زودی زود برای بازگشائی های مدارس و برگزاری کنسرتها و نمایشها و تئاترها و همایشها و برقرارکردن سفرهای دسته جمعی اقدام کرد.
ما به عنوان امضا کننده این کارزار از شما در خواست می‌کنیم و از شما خواهش می‌کنیم، لطفاً اجازه بدهید میزان تزریق دوز سوم واکسن کرونا و میزان تزریق دوزچهارم واکسن کرونا در کشور ایران به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند و زیاد شود، بعد اگر خواستید برای برقرار کردن سفردسته جمعی اقدام کنید و هرچه خواستید میزان سفرهای دسته جمعی را افزایش بدهید و زیاد کنید.

با تشکر

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • سپهر پورحسینی منجیلی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: