درخواست نظارت و سختگیری بر بازار کار اتباع در ایران

#نظارت_بر_بازار_کار_اتباع

درخواست نظارت و سختگیری بر بازار کار اتباع در ایران

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
وزیر محترم امور خارجه

با سلام
اقتصاد و تعادل جمعیت: در دوران اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، تعدد فرزندان به معنی افزایش تعداد نیروی کار یک خانواده برای انجام فعالیت‌های کشاورزی بود، اما با گذار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد پیچیده‌تر مبتنی بر صنایع و خدمات مدرن و در نتیجه اهمیت یافتن سطح تخصص و «سرمایه انسانی» نیروی کار، اهمیت کمیت فرزندان در خانواده‌ها، جای خود را به تأکید والدین بر کیفیت فرزندان داده است و اکنون امری که برای جوامع و «بازار کار» اهمیت دارد، میزان مهارت‌ها و سطح دانش فرد برای ورود به بازار کار است. به عبارت دیگر تعدد فرزندان در خانواده‌ها نه تنها مزیت چندانی ندارد، بلکه مشکلاتی را نیز برای خانواده‌های امروزی به وجود می‌آورد.
افزایش امنیت: با کم شدن جمیعت ما میتوانیم تسلط خود را به جامعه و مردم بیشتر کنیم وقتی سلطه ما به مردم و جامعه بیشتر شود این به آن معناست که احتمال مرگ و میر، تصادف، دزدی و... تا درصدی زیادی کاهش میابد.
کاهش یافتن کار: وقتی مهاجرین جدید به یک کشور وارد می‌شوند و در آنجا شروع به کار کردن می‌کنند این باعث (کاهش یافتن فرصت های شغلی برای مردم آن کشور می‌شود) و به این سبب میتواند به آن کشور و مردم به طور غیرمستقیم آسیب بزند.
ما درخواست داریم نظارت و سختگیری بیشتری بر مشاغل و بازار کار اتباع در کشور داشته باشید.

با تشکر

78%
22 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 779 نفر

 • ماندانا

 • پدرام سلیمانی

 • امین احمدی

 • حسنعلی سیادتان

 • پریسا انصاری

 • حاتم محمودی

 • سمیه قلی پور

 • سید علیرضا موسوی

 • سید داوود موسوی

 • میلاد کوراوند

 • مصطفی موسوی

 • کیارش رحیمی

 • آرتا نوروزی

 • ساره محمودی

 • میثم محمودی

 • مهدی کریمی

 • نگین نورخدایی

 • سلمان علیدادی

 • فتح الله غلامی

 • فاطمه کشاورز

 • میثم احمدی

 • بهار تیموری

 • رضا میرزایی

 • مرتضی مظفریان

 • الهام بازیار

 • شایان شاهپری

 • م‌ م

 • علی رضایی

 • مهری حجی زاده

 • پروین قلی پور

بحث و گفتگو

قربانیان حقوق بشر : با درود و احترام به ملت شریف ایران ده میلیون تبعه افغانستان سرگردان مدیریت نشده در همه عرصه ها کشور برابر با چند استان کشور یا چند کشور حاشیه خلیج فارس ودست کم کم برای بیست میلیون در کشور افغانستان پول وکمک می فرستندیعنی هر دو سال نیم بارمالی اتباع برابر با کل بودجه مردم ایران است با این تفاوت که در کشور دیگری هزینه میشودوباعث و باعث گرانی وشکاف طبقاتی ومعضلات اجتماعی وگرفتن امنیت شغلی و فرصت های شغلی جوانان وترکیب جمعیت ایرانیان واز خون ونان وشکم کارگران واقشار آسیبپذیر پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایرانیان مایه گذاشته میشود و حق الناس ووطن فروشی وظلم وستم وتاراج کردن سفره ایرانیان وتجاوز وچپاول وغارت وتجاوز به حد مرز کارگران و حق آب و خاک ووو... است با خون ونان وکار ومیعشت وامرار ومعاش ومسکن ووو...جوانان وطن نمیشود گفت ما نژاد پرست نیستم ومهاجر ستیزنیستیم حق الناس واست ارز ودلار به کام دولت ومیز نشینان ومایه از جیب وخون وشکم وامرار معاش وکار ومیعشت ومسکن وفرصت های شغلی وامنیت شغلی و اجتماعی ایرانیان واقشار آسیب‌پذیر پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایرانیان این است اجرای حقوق بشر مسولین ایران اووو... باتشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : با درود و احترام حقوق بشری که نقض کننده حقوق بشر ی کند و جامعه کارگری ایرانیان را به خاک وخون بکشد وامنیت شغلی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و فرصت های شغلی و شکاف طبقاتی وترکیب جمعیت ایرانیان وکیفیت تحصیل وباعث بیثباتی وتنش درمسکن واقتصادواشتغال وزاد وولد ورفاه ایرانیان وتورم وگرانی ومعضلات اجتماعی و زیاد شدن امار وبزکاری وجرم وجنایت وسرقت وتجاوز به حد مرز کارگران واقشار آسیب پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایران شود وحق آب و خاک هموطنان را بگیرد حق الناس ووطن فروشی وظلم وستم وتاراج کردن سفره ایرانیان است یک چهارم مردم افغانستان سرگردان مدیریت نشده در همه عرصه های کشور برابر با چند استان کشور یا چند کشور حاشیه خلیج فارس نگاهی به ه‍زینه جمع آوری زباله های این چند کشورکه به ایران اضافه شده نگاه کنید چه برسد به خورد و خوراک وزیر ساخت ها وسوخت ومسکن ومواد یارانه ای ودارو ووو.. همه از جیب وخون وکار ومیعشت وامرار معاش ایرانیان با رها کردن میلیون افغانستانی سرگردان در ایران مایه گذاشته میشود و با این زاد وولد وو ورود اتباع افغانستان آینده کشور مثل فلسطین میشود وما کارگران فصلی شیراز وکشور واقشار آسیب پذیر وفقرا وتنگ دستان و ایرانیان قربانیان حقوق بشر و رحم و انسانیت و احساس بیجا وغیرت وسیاست و ایرانی نژاد پرست نیست واورگان و پناهندگان ودین واسلام و گرفتن پول ودلار وارز از سازمان ملل متحد و نهادها و... مسولین ومیز نشینان و مردمانی هستیم که با رحم و انسانیت و احساس بیجا باعث ورود میلیون افغانستانی به کشور شده واز خون ونان و کار وامرارمعاش ومیعشت ومسکن وکاهش زاد وولد وترکیب جمعیت ایرانیان وکیفیت تحصیل ووو.. میخواهند بزرگی و همسایگی واجرا حقوق بشر وکمک بشر دوستانه کنند مسولین اگر اتباع افغانستان سود آور است چرا بار آنان بر دوش مردم وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایران است ارز ودلار از سازمان پناهندگان به کام دولت ومیز نشینان و اختلاس گران مایه از امرار معاش مردم این عدالت است یا وطن فروشی یا خیانت یا حق الناس وتجاوز به حد مرز وحق آب و خاک ایرانیان فقرا تنگ دستان جامعه کارگری است مسولین از نان زن بچه خود مایه بگذارید با این بیکاری وتورم وگرانی و شکاف طبقاتی و.. شما که گره گشایی در کار کارگران واقشار آسیب پذیر وفقرا وتنگ دستان جامعه کارگری ایرانیان نمی کنید حداقل با میلیون افغانستانی سرگردان مدیریت نشده در همه عرصه ها کشور سنگ اندازی واز خون ونان وکار وامرار معاش ومسکن ایرانیان مایه نگذارید با تشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
Sara.. .sara : https://www.karzar.net/against-acid-attacks هموطنان عزیز از کارزار بسیار مهم ضد اسیدپاشی حمایت کنید
💬 پاسخ
زهرا ایران دوست : https://www.karzar.net/89318بچه ایرانی بخاطر نداشتن گوشی در دوران کرونا خودکشی میکنه اونوقت بچه افغانی گوشی اپل داره ناراحت اینه که سیمکارت به اسمش نمیخوره مرگ بر ضد ایران
💬 پاسخ
زهرا ایران دوست : بچه ایرانی بخاطر نداشتن گوشی در دوران کرونا خودکشی میکنه اونوقت بچه افغانی گوشی اپل داره ناراحت اینه که سیمکارت به اسمش نمیخوره مرگ بر ضد ایران
💬 پاسخ
زهرا خانم : https://www.karzar.net/96296 از کارزار جلوگیری از پذيرش رانندگان خارجی در تپسی و اسنپ هم حمایت کنید وقتش خیلی کمه بجنبید
💬 پاسخ
زهرا خانم : https://www.karzar.net/96296 از کارزار جلوگیری از پذيرش رانندگان در تپسی و اسنپ هم حمایت کنید وقتش خیلی کمه بجنبید
💬 پاسخ
مریم احمدی : لطفا از کارزاز زیر جهت افزایش سن استخدامی کارشناسی ارشدها حمایت کنید
💬 پاسخ
ابوالفضل قربان زاده : https://www.karzar.net/87407 لطفا از این کارزار هم حمایت کنید در مورد اتباع افغانی
💬 پاسخ
مرتضی قشقایی : کارزار همه باهم فرهنگ رانندگی بهتر را امضاکنیم88404
💬 پاسخ
رضا هدایتی : هموطنان گرامی ،لطفا این کارزار را هم که در رابطه با عدم به کارگیری نیروی کار افغانی توسط ایرانیان هست را نیز امضا کنید. https://www.karzar.net/87938
💬 پاسخ
رضا هدایتی : لطفا از این کارزار حمایت بیشتری کنید و در همه ی شبکه های اجتماعی نشر بدهید هموطنان هم در مجازی و هم در واقعیت پیگیر خروج افغان ها باشید ،اینها در حال اشغال ایران هستند اشغال!!! و دیگه مهمان نیستند بلکه اشغالگرند
💬 پاسخ
سعید مهرایی : درود هموطن گرامی! خواهشمندم کارزار 75954 با موضوع درخواست تدریس ورزش باستانی به عنوان ورزش ملی در مدارس را حمایت نمایید.
💬 پاسخ
سعید مهرایی : درود هموطن گرامی! کارزار شما امضا شد. خواهشمندم کارزار 59586 با موضوع بازنگری در پرونده تخلف ساخت و ساز در بافت تاریخی تجریش را حمایت نمایید.
💬 پاسخ
رضا هدایتی : بحران ملی مردم ایران از طرح "تشکیل سازمان ملی مهاجرت" که در حال بررسی در مجلس هست خبر دارید؟ در گوگل سرچ کنید و بخوانید... بحران غم‌انگیزی برای ایران و ایرانی در حال رقم خوردن است. خیلی بی سر و صدا طرحی در مجلس در حال تصویب است که به مهاجرین بعد از ده سال حضور در ایران اقامت دائم میدهند!!! یعنی افاغنه با این جمعیت زیادشون در ایران و تولیدنسل وحشتناکشون میتونن اقامت دائم بگیرن و برای همیشه بمانند!! و این یعنی فاجعه به نوعی نسل‌کشی... یعنی نابودی ایران و ایرانی... لطفا اطلاع‌رسانی کنید به همه از هر طریقی در همه رسانه‌ها. اعتراض گسترده به این طرح و جلوگیری از تصویبش الان بسیار حیاتی و سرنوشت‌سازه. خیلی نرم ایران را دارن از ما میگیرن 😭 کاری بکنید
💬 پاسخ
رضا هدایتی : هموطنی که کار را به افغانی تحویل می دهی بدان که این کارت به نوعی خیانت به مردم کشورت هست، هیچ عذری هم پذیرفته نیست و الان کارگر و استادکاران ایرانی در همه کارها و فنون هستند و تبحر لازم هم دارند.پس بخاطر یخورده دستمزد کمتر به هموطن خودت ظلم نکن و خائن مباش
💬 پاسخ
قربانیان حقوق بشر : با سلام واحترام ما کارگران ساختمانی فصلی شیراز وکشورومردم قربانیان حقوق بشر ورحم وانسانیت واورگان وپناهندگان و وجدان ومسلمان وغیرت وسیاست وهمسا یه وایرانی نژاد پرست نیست و دین واسلام وگرفتن پول ودلاروامتیاز ازسازمان ملل ونهادهای و...مسولین هستیم که ۸میلیون اتباع افغانستانی مدیریت نشده سرگردان درهمه عرصه های کشوربرابر یک استان ایران برسرسفره کارگران ومردم گذاشته تا از سفره نان وکارومعیشت وخون واجاره بها مسکن و موادغذایی وخرید خانه وطلاوارزو خودرو و امنیت شغلی وفرصت های شغلی واجتماعی وترکیب جمعیت ایرانیان وکاهش زادوولد ورفاه وازدواج وفقیر شدن وشکاف طبقاتی وبیکاری مردم وکارگران بخورند و دولت به دنبال گرانی وتورم وفقیر وشکاف طبقاتی وبیکاری و...میگردند اگر میلیون افغانستانی برای کشور سود آور است چرا باید از کار ومعیشت وخون و...کارگران مایه مگذارید و باتوجه به خشکسالی پی درپی فارس شیراز وروی آوردن کشاورزان وباغداران به کار ساختمانی فصلی کار برای خود مردم کم است اما چرا مسولین کارت کار ساختمانی به اتباع مدهند وحق الناس مکنند و... # کارگران ومردم وکارگران ساختمانی فصلی دریابید باتشکر قربانیان حقوق بشر
💬 پاسخ
میثم کینگ در پاسخ به قربانیان حقوق بشر: تو فقط خفه ناراحتی برو گم شی از ایران
💬 پاسخ
رضا هدایتی : طبق اخبار رسانه ها ،عامل جنایت شاهچراغ فردی افغان به نام حامد بدخشان بوده است ،خدا لعنتش کند.....بعد ما نسبت به وجود اینها در اینجا بی تفاوت هستیم
💬 پاسخ
میثم کینگ : سلام من خواهش میکنم پخش کنید و حمایت کنید ممنون میشم
💬 پاسخ
رضا هدایتی در پاسخ به میثم کینگ: دوستان هم حمایت مالی کنید تا بیشتر دیده بشود ، وهم از همه دوستان و آشنایان تان بخواهید حتما امضا کنند چون مهم هست دولت ورود کند
💬 پاسخ
مرتضی قشقایی در پاسخ به رضا هدایتی: داداش خداوکیلی امضا که سهله، پای افغانی که وسط باشه ملت راضین هر برج هزینه کارزارم بدن، ولی خداکنه جواب بده و نتیجه داشته باشه این کارزارها و امضاها،،،،
💬 پاسخ
رضا هدایتی : هموطنان گرامی حتما این کارزار را حمایت کنند و نشر بدهند، با این اوضاع بیکاری و حتی کمبود همین کارهای ساده و کارگری ،دیگر با وجود این مهاجرین خارجی در شهرهای ایران ،عملا همین کارگری ساده ، واستادکاری ساختمانی و خدماتی نیز برای کارگران و اسنادکاران ایرانی وجود ندارد و از آنها گرفته شده است و شرمنده خانواده های شان هستند
💬 پاسخ
نعیمه شرفی : خدمت دوستان و خانواده بزرگ ایثارگران سلام علیکم احتراما بدینوسیله باستحضار می رساند ، با توجه به شرح متن کارزار ، صرفا تعیین نماینده جهت پیگیری قوانین مصوب ایثارگران می باشد، لذا منظور از تعیین وکیل ، همان نماینده می باشد. باتشکر /عبداله فرح بخش یزد /مدیر کارزار 👇👇👇👇👇 https://www.karzar.net/53364 👆👆👆👆👆 در ضمن کارزار تا تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۴ تمدید شد لطفا همکاری کنید خدمت خانواده بزرگ ایثارگران سلام علیکم در راستای مطالبه گری حقوق معوقه جامعه هدف از طریق مجاری قانونی ، بپیوست لینک فوق ، درصددیم تا بصورت منسجم و هدفمند نسبت به احقاق حقوق مسلم تصریح شده در قوانین ایثارگران ، آقای دکتر مهدی ملکی (جانباز / آزاده ) را به عنوان نماینده این خانواده ، به حضور حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم جمهور، جهت دستور مساعد معظم له مبنی بر هماهنگی مطالبات قانونی معرفی نمائیم. لذا از تک تک گروه هدف(رزمندگان ، جانبازان،آزادگان ،شاهد وخانواده محترم آنان) می خواهیم که با امضاء این کارزار و به اشتراک گذاشتن آن در بین مجموعه ایثارگران در پی وی آنان و گروه های ایثارگری جهت ترغیب این قشر عظیم ، ما را در این امر مهم یاری نمایند. " کارگروه پیگیری مطالبات ایثارگران دفاع مقدس"
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: