کمپین حمایت از مهندس محمود امین نژاد مدیر عامل محترم پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

#مهندس_امین_نژاد

کمپین حمایت از مهندس محمود امین نژاد مدیر عامل محترم پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

این کارزار به درخواست نویسنده حذف شد .

امضاکنندگان: 74 نفر

 • کورش شجایی

 • علیرضاجعفری اصل

 • مهدی هاشم زاده

 • سعیدخیرآبادی زاده

 • پیمان دانایی فر

 • عرفان گل کار

 • وحید طیب

 • رضا حسین زاده

 • محمدجواد هدایت نسب

 • Babar yzdani

 • معصومه جعفری اصل

 • نیما مکرم

 • حسین صداقت

 • نگارمومنی نسب

 • صبا صیادی اصل

 • آیگین ابدالی

 • مسعود ریسیان

 • محسن فرخایی

 • محمد محمدی

 • داودفروغ فر

 • حسین صیادی اصل

 • محمد جواد طیبی

 • عباسقلی طیبی

 • مصطفی طیبی

 • احسان عاطفیان

 • آیت لله قاسمی نژاد

 • مونا بلوک

 • حسن حسن زاده

 • علی صادپاپی

 • احسان صاد

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: