درخواست خرید سابقه بیمه دوران دانشجویی برای اعضای صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر

#بیمه_روستائیان

درخواست خرید سابقه بیمه دوران دانشجویی برای اعضای صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدیرعامل محترم سازمان بیمه روستائیان

سلام و احترام
با توجه به اینکه با قانونی درباره افزودن سال‌های تحصیل دانشجویان در حال تحصیل به سابقه بیمه ایشان موافقت شده است، اما دانشجویان محترم عضو صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور متأسفانه قابلیت انتقال سوابق بیمه‌ای خود را به این صندوق ندارند، لذا از مسئولان و قانونگذاران محترم تقاضا داریم لطفاً افزودن تعداد سال‌های سابقه تحصیل افراد عضو صندوق هم به سابقه بیمه آنان مورد موافقت قرار گیرد.

امید است با راه اندازی سامانه ای برخط، امکان انتقال این سوابق بوجود آید.

با تشکر

7%
93 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزرا
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 70 نفر

 • عادل فردوسی پور

 • مهدی افخمی

 • رضا برجسته

 • علی لاریجانی

 • مهندس رضا بهلولی

 • احد صندی

 • جواد قربانی

 • معین رضایی

 • آساییان رضا

 • مبین نت

 • شیراز تصفیه

 • صادق هدایت

 • بیمه عمر کوثر

 • بینه طلایی سامان

 • مجید جوادی

 • کشاورز علی

 • اعلم رویتایی

 • پور رضا

 • معین صادق

 • پور پسر

 • پوررضا رضا

 • اصغر چاکی

 • پور چاکی

 • هشام حافظی

 • رضا عاشمی

 • مبین هاشمی

 • حاجرضادیانی رزاده

 • کامل دانایی

 • پور ندیدندگان

 • امران اکرمی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: