⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست ممنوعیت فعالیت انتخاباتی در پلتفرم‌های فیلترشده
◻️ درخواست همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی با بانک مرکزی
◻️ درخواست ملاقات شهروندان اراکی با رهبر معظم انقلاب در روز ایثار و مقاومت اراک (پنجِ مرداد)

حذف مقرری ماه اول از حقوق فرهنگیان

#حذف_مقرری_ماه_اول_از_حقوق_فرهنگیان

حذف مقرری ماه اول از حقوق فرهنگیان

بسمه تعالی

ریاست محترم جمهور

ریاست محترم قوه مقننه

و سازمانها و نهادهای مسئول

با توجه به وضعیت سخت و اسفناک معیشتی فرهنگیان و عدم توجه وزیر آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش به وضعیت معیشتی فرهنگیان خواهشمند است در جهت حذف مقرری ماه اول فرهنگیان که علی رغم قانونی بودن در تقریباً هیچ ارگان و نهادی اجرا نمی‌شود و یا در صورت اجرا آن سازمانها به نحوی دیگر آن را برای کارمندان و زیرمجموعه های خود جبران می‌کنند اقدام شود، ضمن اینکه در گذشته بخشی از افزایش حقوق سالانه به عنوان مقرری از حقوق فرهنگیان کسر می‌شد، در حالی که اکنون سالیانی است که کل افزایش حقوق در ماه اول به عنوان مقرری کسر و به صندوق دولت واریز می شود.

اکنون سالهاست که فرهنگیان خدوم و زحمتکش خود را فرزند خوانده ی دولت می پندارند که این خود می تواند ضربه جبران ناپذیری به پیکر نحیف آموزش و پرورش در آینده ای نزدیک وارد کند.

تقاضای فرهنگیان محترم از دولت حذف و یا حداقل تعدیل مقرری ماه اول بوده تا با توجه به اینکه فرهنگیان به جز حقوق ثابت خود هیچ مزایایی مانند سایر کارکنان محترم دیگر دولت ندارندٕ کمی از بار سخت زندگی و وضعیت نابسامان معیشتی آنان کاسته شود و مرهمی هر چند اندک بر زخمهای این عزیزان باشد.

و من اله توفیق

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • رضا امیری کیا

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: