⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ ذهن مسموم، قاتل دختران معصوم
◻️ درخواست نجات طبیعت بانکول
◻️ درخواست پرسنل توزیع برق لرستان و همچنین نیروهای انقلابی از وزیر نیرو

درخواست استعفای آقای رئیس جمهور

#استعفای_رئیس_جمهور

درخواست استعفای آقای رئیس جمهور

با سلام خدمت تمام مردم شریف و در فقر ایران

از ابتدای شروع ریاست جمهوری این آقا، مردم ایران طعم بدبختی و بیچارگی را چشیدند. آیا وقت آن نرسیده در نظام اقتصادی کشور تغییر اساسی ایجاد شود؟ آیا وقت آن نرسیده که کمی هم به فکر مردم بی پناه و قشر ضعیف باشیم؟ تا چه زمانی بیچارگی را برای این مردم به ارمغان می‌آورید؟

آقایان وزرا و مجلس انقلابی و در رأس آن شخص رئیس جمهور آقای ابراهیم رئیسی! بدون هیچ حرف و حدیثی، بدون هیچ توضیحی، خواستار برکناری بدون قید و شرط شخص ابراهیم رئیسی هستیم.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 2 نفر

  • حمید دهقانی تهران

  • عبدالله هاشم بیکی نسب تهران

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: