⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست احداث جاده بین استانی کردستان به کرمانشاه در منطقه هورامان-دوالان
◻️ درخواست بازنگری و حذف خاموشی تابستانی چاه‌های کشاورزی
◻️ درخواست تسویه مطالبات اوره‌سازها

درخواست استعفای جناب آقای دکتر فخری؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

#استعفا

درخواست استعفای جناب آقای دکتر فخری؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جناب آقای دکتر فخری
معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سلام علیکم

احترما به اطلاع می‌رساند، ما امضا‌کنندگان این کارزار به عنوان جمعی از فعالین دانشجویی و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگی، نسبت به نگرش شما نسبت به مسائل فرهنگی و تصمیمات شما در این حوزه معترض می‌باشیم.

اهم مسائل مورد مطالبه به شرح زیر می‌باشد:

۱) عدم شفافیت بودجه معاونت فرهنگی و دانشجویی و مشخص نبودن تحصیص اعتبار به بخش فرهنگی

۲) فقدان برنامه راهبردی مناسب در حوزه فرهنگی و عدم مشورت با مشاورین، نمایندگان کانون‌ها و تشکل‌های فعال دانشجویی در حوزه فرهنگی

۳) عدم پیگیری منظم جلسات مهم شورای فرهنگی، هیئت ناظر بر تشکل‌ها و مقطعی و غیر‌موثر بودن آنها

۴) رکود فعالیت‌های برخی واحد‌ها و کمیته‌های مهم فرهنگی به‌عنوان بازوان‌قدرتمند و تاثیر‌گذار در حوزه فرهنگی از جمله واحد عترت و قرآن و کمیته عفاف و ححاب و.‌...

لذا ضمن آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون برای حضرت عالی‌، خواستار استعفای شما از تصدی معاونت فرهنگی و دانشجویی می‌باشیم.

با تشکر


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 3 نفر

  • حسین کریمی پور

  • علی فرجی

  • محمد ذاکری

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: