⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ ذهن مسموم، قاتل دختران معصوم
◻️ اعتراض به افزایش ناعادلانه دستمزد سالیانه کارگران در سال ۱۴۰۲
◻️ اعتراض به ناکارآمدی ریاست سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران دراجرای قوانین ایثارگران

اعتراض به مجازی شدن آموزش در دانشگاه کاشان

#دانشگاه_کاشان

اعتراض به مجازی شدن آموزش در دانشگاه کاشان

این کارزار به درخواست نویسنده حذف شد .

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: