درخواست تأمین مسکن کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور

#حق_مسکن

درخواست تأمین مسکن کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور

جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

با توجه به اینکه اکثر کارمندان دولت با حداقل دریافتی گذران زندگی می‌کنند و توانایی تأمین مسکن که جزء نیازهای اولیه هر زندگی به حساب می‌آید را ندارند از مقام ریاست جمهور و کلیه مسئولین امر تقاضا داریم تا چاره‌ای برای حل این مشکل بکنند. در حال حاضر با توجه به تورم یک کارمند دولت توان تأمین هزینه‌های ساخت مسکن مهر را نیز ندارد.

0%
100 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: