⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست ممنوعیت فعالیت انتخاباتی در پلتفرم‌های فیلترشده
◻️ درخواست اعمال درصد جانبازی به ازاء هرماه حضور در جبهه به کلیه‌ی رزمندگان
◻️ درخواست افزایش سرعت اینترنت کشور با شکستن انحصار مخابرات

اعتراض به عملکرد آموزش دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

#دانشکده_حقوق

اعتراض به عملکرد آموزش دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

با سلام و احترام،

بخش آموزش در هر دانشکده، مجرای اصلی ارتباط دانشجویان با دانشکده است و از اهم وظایف آن توزیع دروس و واحد‌های درسی به نحو متناسب و عادلانه در میان دانشجویان است.

آموزش دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با وجود اعتباری که سالهای متمادی به واسطه برخورد مناسب و همیاری با دانشجویان به دست آورده است؛ در ترم جاری، سرنوشت تحصیلی دانشجویان را دست‌آویز ناهماهنگی‌ها و بی‌عدالتی‌هایی نموده است که در شأن دانشجویان آگاه حقوق و این دانشکده نیست.

در همین راستا، کارزار مذکور در جهت بیان اعتراض رسمی و مستند دانشجویان به آموزش دانشکده حقوق و تلاش برای رفع مشکلات عدیده ای است که روند این بخش در فرآیند تحصیل دانشجویان فراهم آورده است.

این اعتراض در جهت مقابله با تضییع حقوق دانشجویان و در راستای اعمال حقوق دانشجویان (بالاخص حقوق موضوع ماده ۳ و ماده ۲۰ ویراست دوم منشور دانشجویی مصوب سال ۱۳۹۶ که توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری فراهم آمده است) می‌باشد.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: