⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ ذهن مسموم، قاتل دختران معصوم
◻️ درخواست بازنشستگان صنعت نفت در رابطه با ابطال اساسنامه، همسان‌سازی، احقاق حق کد ۲۳، درمان رایگان و...
◻️ درخواست حذف کارت پایان خدمت از شرایط گرفتن جواز کسب (جواز کسب آسان)

تقاضای تغییر استاد درس موارد خاص در مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی

#تغییر_استاد

تقاضای تغییر استاد درس موارد خاص در مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسن زاده

مدیر محترم گروه مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت مالی

سلام علیکم؛

احتراما، پیرو درخواست جمیع ما دانشجویان کد ۹۷ رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی و با توجه به هماهنگی و موافقت جناب آقای دکتر صالح آبادی، تقاضای تغییر استاد درس موارد خاص در مدیریت مالی ارائه شده در ترم جاری (۴۰۱-۲) از جناب آقای دکتر رامروز به جناب آقای دکتر صالح آبادی را از جنابعالی داریم. مطابق نظر آقای دکتر صالح آبادی، زمان پیشنهادی برگزاری کلاس این درس، سه شنبه ها ساعت ۱۸ تا ۲۰ می‌باشد. درحال حاضر این درس در سامانه گلستان در زمان یکشنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۸ ثبت گردیده است. درنهایت از همکاری و مساعدت شما متشکریم.

دانشجویان گرایش مالی کد ۹۷


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: