⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ دعوت به انتخاب؛ برای زنده ماندن
◻️ حمایت از دکتر پزشکیان، برای نجات ایران با تشکیل دولت ملی
◻️ اعتراض به سقف ظالمانه‌ی صندوق بازنشستگی فولاد

تقاضای برگزاری امتحانات پایان ترم و ترم آتی (نیم سال دوم ۱۴۰۱) به صورت مجازی

#زلزله_خوی

تقاضای برگزاری امتحانات پایان ترم و ترم آتی (نیم سال دوم ۱۴۰۱) به صورت مجازی

مسئولین محترم:

دانشگاه فرهنگیان کل کشور

دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی

دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی

بدین‌وسیله، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی از شما بزرگواران تقاضا می‌کنند، با توجه به فعال شدن گسل خوی-سیه‌چشمه، زلزله و پس‌لرزه‌های شدید، اوضاع بشدت نابسامان ساختمان دانشگاه و خوابگاه دانشجویی و شرایط روحی و روانی نا آرام دانشجویان، لطفاً عنایت فرمایید تا ضرورتا، امتحانات پایان ترم نیم سال اول و ترم آتی (نیم سال دوم ۱۴۰۱) به صورت مجازی برگزار شود و جان دانشجویان عزیز و مسئولین محترم دانشگاه بیش از این به خطر نیافتد.

امیدواریم که هرچه زودتر شرایط استقرار در شهرستان خوی و ساختمان خوابگاه و دانشگاه بهبود یابد تا ما نیز بتوانیم در فضای آرام و امن به تحصیل علم و دانش به صورت حضوری بپردازیم.

با آرزوی سلامتی

و دعای خیر

برای زلزله زدگان شهرستان خوی


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 76 نفر

 • سحر راد ۹۹۰۲۱۱۱۱۴۸۹ بومی

 • فاطمه زهرا رسولی زاده 9921111495 بومی

 • سبا حسن زاده 9921111473 بومی

 • زینب نقی لو 40111112130 بومی

 • فاطمه صادقی پور 9921111517 بومی

 • ثنا باقرزاده ٤٠١١١١١١٩٢٨ بومی

 • ای‌دا بایرامی 40011111527 بومی

 • پریا پیرانی ۴۰۱۱۱۱۱۱۹۴۵ بومی

 • فاطمه واحدی نیا 40011111664 بومی

 • فیروزه حسن‌زاده 40111111965 بومی

 • لیلا رحیمی 9921215011 خوابگاهی

 • بیتا نقی لو ۴۰۰۱۱۱۱۱۶۶۰ بومی

 • مهدیه راسخی نیا ۴۰۰۱۱۱۱۱۵۶۸ بومی

 • زینب شری زاده ۴۰۰۱۱۱۱۱۵۸۷ بومی

 • شیوا رستم‌لو ۴۰۰۱۱۱۱۱۵۷۳ بومی

 • فاطمه بهبودی گل اشاقه ۴۰۱۱۱۱۱۱۹۳۸ بومی

 • فاطمه محمدی ۴۰۰۱۱۱۱۱۶۴۵ بومی_خوابگاهی

 • فریبا هیکلی 9821215013 خوابگاهی

 • فاطمه رضوان طلب 40011111579 بومی

 • هما عبداله زاده 9921418029 خوابگاهی

 • الناز آریائی فر ۴۰۱۱۱۱۱۱۹۰۷ خوابگاهی

 • فاطمه فرج زاده ۴۰۰۱۱۱۱۱۶۱۶ خوابگاهی

 • لیلا حاجی آقارضالو 9921111466 بومی

 • مائده عطارحسینی 40111418019 خوابگاهی

 • سمیه میرزاعلیلو 9921111574 بومی

 • معصومه رحیملو ۴۰۰۱۱۱۱۱۵۷۲ بومی

 • سمانه معماریان 9921418044 خوابگاهی

 • فاطمه مسلم زاده ۴۰۱۱۱۱۱۲۱۰۶ بومی

 • هاجراسماعیل پور 40011111515

 • سیران حاجیلو 9921111469 خوابگاهی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: