⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ اعتراض به عدم رسیدگی به آرامگاه کوروش و درخواست جلوگیری از تخریب آن
◻️ درخواست تأسیس جامعه شهروند مطالبه‌گر
◻️ درخواست تعیین حداقل حقوق دریافتی کارمندان و کارگران به میزان ۱۵میلیون تومان

درخواست آزادسازی زمین‌های انفال گنجعلیخان

#رهایی_از_موقوفه_فرزندان_ذکور_گنجعلیخان

درخواست آزادسازی زمین‌های انفال گنجعلیخان

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام

احتراما به اطلاع می‌رساند بیش از نیمی از مردم کرمان و ادارت دولتی ناخواسته مستأجر موقوفه‌ی گنجعلیخان هستند که سیصدسال پیش در زمان حکومتش با سوءاستفاده از نام مقدس وقف و اعمال نفوذ و قدرت، وقف اولاد ذکور خود نموده است.

لطفاً با تحقیق در مستندات تاریخی کرمان به این وقف اولاد ذکور که مانند یک حکومت خاموش به مردم کرمان تحمیل شده رسیدگی نمایید و این زمین‌ها را که سیصد سال پیش انفال محسوب می‌شده را آزاد نمایید.

با تشکر
مستاجرین مضطرموقوفه

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 2 نفر

  • مهدیه ایرانمنش

  • مرحمت ایران منش

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: