دفاع از حقوق خریداران زمین‌های شرکت عمران شهرجدید بهارستان اصفهان

#مالکان_شخصی_زمینهای_شرکت_عمران_شهر_جدید_بهارستان

دفاع از حقوق خریداران زمین‌های شرکت عمران شهرجدید بهارستان اصفهان

ریاست محترم جمهور

وزیر محترم راه و شهرسازی

وزیر محترم کشور

از ابتدای دهه ۷۰ شهر جدید بهارستان در جنوب شهر اصفهان پایه‌گذاری شد شرکت عمران شهر متولی واگذاری زمین‌ها به متقاضیان شد، زمین‌ها به صورت دفترچه واگذاری به مردم منتقل شد، در ماده ای از قرارداد واگذاری خریدار متعهد به ساخت و ساز زمین و دریافت پایان کار گردید.

در طی این سال‌ها و با توجه به نوسانات قیمت زمین مصالح و ضوابط به شدت سختگیرانه در خصوص احداث بنا تعداد قابل توجهی از این زمین‌ها یا ساخته نشد یا در مراحل مختلف ساخت متوقف ماند و به‌ هیچ وجه آن آینده درخشان متصور در آغاز دهه هفتاد محقق نشد.

حال به استناد مفاد قرارداد و قانون جهش تولید مستمسکی به شرکت عمران شده تا اظهارنامه برای خریداران زمین‌ها ارسال کنند و فسخ قراردادها را مطرح نمایند.

خواسته ما ابطال بخشی از ماده ۱۲ قانون جهش تولید می‌باشد که بر اساس تفسیری که ارائه دادن این زمینها را دولتی فرض می‌کنند در حالی‌که این زمین‌ها به قیمت روز به مردم فروخته شده و مردم مالک واقعی زمین هستند و با هیچ استانداردی این زمینها دولتی به حساب نمی‌آیند و مالکان بنابر منابع مالی و بنیه خود و یا در صورت اختصاص تسهیلات نسبت به ساخت اقدام می‌نمایند.

6%
94 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 3 نفر

  • جواد جعفری

  • عماد حافظ القران

  • هوشنگ احمدی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: