⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست ممنوعیت فعالیت انتخاباتی در پلتفرم‌های فیلترشده
◻️ درخواست تشکیل استان لکستان به مرکزیت دلفان
◻️ درخواست حمایت از پرورش دهندگان حلزون

درخواست صدور مجوز کنسرت مشهد و قم

#صدور_مجوز_کنسرت_مشهد

درخواست صدور مجوز کنسرت مشهد و قم

وزیر محترم ارشاد

سلام،

ما امضاکنندگان این کارزار درخواست داریم که اجازه‌ی صدور مجوز کنسرت برای شهر‌های مشهد و قم را صادر نمایید. واقعاً ممنون خواهیم شد اگر این کار را بکنید.

با این کار شما بیشتر مردم مشهد و قم خوشحال می‌شوند. اگر شما این مجوز رو صادر کنید، ما می‌توانیم حداقل برای بار اول این حس را تجربه کنیم و بتوانیم در شهر خودمان به کنسرت بریم.

واقعاً ممنون خواهیم شد اگر پیگیری کنید.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: