درخواست به رسمیت شناختن انجمن صنفی تاکسیرانان تهران

#انجمن_صنفی_تاکسیرانان_تهران

درخواست به رسمیت شناختن انجمن صنفی تاکسیرانان تهران

وزیر محترم کشور

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام

به دلیل نداشتن هیچ‌گونه حمایت از طرف سازمان‌ها و نهادها و دیگر ارگان‌ها نسبت به تاکسیرانان در سال‌های گذشته، ما انجمن  صنفی تاکسیرانان تهران را تشکیل داده و بدون حمایت و ثبت، پیگیر مشکلات بوده‌ایم. حال درخواست ثبت آن را داریم تا پر قدرت بتوانیم از تاکسیرانان حمایت و به‌طور رسمی مشکلات و درخواست قوانین اجرا نشده صنف را به کرسی عمل بنشانیم تا حقوق از دست رفته خود را احیا نماییم.

20%
80 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 201 نفر

 • انجمن صنفی تاکسیرانان تهران

 • بهنام معصومی

 • حسین کمیلیان

 • سید حسن حسینی

 • اسماعیل اقنون

 • حسن سالک غلامی

 • جواد قیومی

 • ستار ادیب

 • اکبر حسینی

 • مجیدپورسمیع حقانی

 • سعید کریمی

 • مصطفی نقی زاده هنجنی

 • امیر محمدی

 • محمدروشن رخ

 • ابوالفضل علی حسین زاده

 • فضل اله

 • داوود حسینی نیا

 • رضادرویش پور

 • محسن دباغیان

 • ابراهیم فراهانی

 • امیر حسین عزیزی سراجی

 • محمد رضا شاطریان

 • سید محسن مرتضوی

 • سید محمد طباطبایی جبلی

 • حمیدرضا باقری

 • رضا حدادی

 • فرزاد اسماعیلی

 • وحید بهزادپور

 • علیرضا بابائی

 • مهرداد بیابانی

بحث و گفتگو

مسعود علی زاده : لطفا کازار https://www.karzar.net/86976 را جهت آینده وطنمان امضا کنید
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: