⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست برکناری مدیر شبکه نسیم صدا و سیما به علت تمسخر و توهین به معلولین عزیز کشور در برنامه این شبکه
◻️ درخواست جلوگیری از تخریب‌های گسترده و سازمان یافته در بافت تاریخی کاشان
◻️ درخواست رسیدگی به مطالبات کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

درخواست تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی مجموعه وزارت نیرو

#استخدام_دائم_نیروهای_شرکتی_صنعت_آب_و_برق

درخواست تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی مجموعه وزارت نیرو

وزیر محترم نیرو

با سلام و احترام

سال‌های زیادی است که نیروهای شرکتی و قراردادی در زیر مجموعه‌های وزارت نیرو هستند ولی استخدام نشده‌اند و این در حالی است که هر سال از طریق آزمون نیروهای زیادی جذب می‌شوند، در صورتی که نیروهای باتجربه و متخصص در صنعت آب و برق در کشور زیاد هستند که مشکل اصلی آن‌ها وضعیت استخدامی است که هم از لحاظ حقوق و دستمزد و هم از لحاظ پیشرفت شغلی در وضعیت خوبی نیستند و امید به پیشرفت در وضعیت شغلی خود نمی‌بینند.


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 10 نفر

  • داود مرادی فرد

  • بهمن مرادی

  • حبیب خادم

  • امیر فرید مجتهدی

  • فریدون محمد بیگی

  • محمدامین کهریزی

  • هرمز مرادی

  • علی دغاغله

  • مسعود نیکومنش

  • احمد مرادی فرد

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: