⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست شفافیت و حذف بنگاه‌داری بانک‌ صادرات و موسسه ملل
◻️ درخواست راه‌اندازی راه‌آهن اهواز به شیراز و بوشهر از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس
◻️ درخواست حفظ و نجات قلعه اشتران تویسرکان

اعتراض به شهریه سنگین دکتری با وجود دروس یکسان با کارشناسی‌ارشد

#شهریه_دکتری

اعتراض به شهریه سنگین دکتری با وجود دروس یکسان با کارشناسی‌ارشد

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی

سلام

اینجانبان نسبت به افزایش بی‌رویه شهریه مقطع دکتری در صورتی که بسیاری از دروس با دانشجویان ارشد یکی بوده حتی در یک کلاس برگزار می‌شود اعتراض داریم؛ بنابراین با وجود شرایط فعلی کشور و اقتصاد آن امکان ادامه تحصیل نبوده و انصراف از دانشگاه به شدت افزایش می‌یابد.

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: