اعتراض به پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق

#حقوق_کارمندان

اعتراض به پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق

جناب آقای قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام؛

احتراما"با توجه به تورم ۴۵ درصدی سال جاری، افزایش ۱۸ درصدی حقوق سال آینده باعث افزایش فقر کارگران و کارکنان دولت به میزان حداقل ۳۰ درصد می‌گردد؛ این موضوع در افزایش حقوق در سال جاری و سال‌های قبل نیز تکرار گردیده و کارکنان دولت و کارگران طی این چند ساله حدود ۸۰ درصد فقیرتر شده‌اند؛ به همین دلیل بیشتر کارکنان دولت زیر خط فقر و حتی معیشت می‌باشند.

مستحضرید این مسئله (سرکوب دستمزد) باعث آسیب‌های جدی اجتماعی و حتی فرهنگی می‌گردد و دولت به‌جای افزایش کارآمدی و صرفه‌جویی، راحت‌ترین کار را برداشت از جیب فقیرترین اقشار جامعه می‌بیند. لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از تبعات بعدی اقدام فرمایید.

18%
82 درصد باقی مانده تا انتشار در فهرست کارزارها
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 9 نفر

  • ریحانه دیبا

  • اکرم نیکوی

  • فاطمه دیبا

  • علی اصغر تقوی

  • حمید دباغی

  • فرشید کیکانلو

  • مجید اذرکمان

  • مجید بشکوه

  • سبحان ارحمی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: