گزارش خبرگزاری ایلنا از درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی:

کارزار تظلم‌خواهی بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس جمهور

کارزار تظلم‌خواهی بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس جمهور

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با به راه انداختن کارزاری در سایت کارزار، از رییس جمهوری تظلم‌خواهی کردند.

متن کارزار بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که با هزاران امضا در سایت کارزار درج شده، به این شرح است: 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً بدینوسیله ما بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، مراتب اعتراض و نارضایتی خود را در خصوص بی‌عدالتی و تبعیض‌های آشکار میان دو صندوق بازنشستگی، و درخواست‌های خود را به شرح ذیل به استحضار می‌رسانیم: 

۱. به طرح همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری با جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر، ۱۸ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است درصورتی‌که به طرح متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی با جمعیتی بالغ بر سه و نیم میلیون نفر، تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

این در حالی است که ما بازنشستگان تأمین اجتماعی در دوره خدمت بیشترین سهم بیمه را پرداخت می‌نماییم، لیکن در هنگام بازنشستگی از کمترین حقوق و مزایا بهره‌مندیم. 

لذا انتظار داریم همانگونه که دولت محترم از محل بودجه عمومی از بازنشستگان کشوری و لشکری حمایت نموده است، تمهیدات لازم را برای حمایت‌های لازم از بازنشستگان مظلوم تأمین اجتماعی جهت تکمیل و اجرای صحیح و کامل فرایند متناسب‌سازی به عمل آورد تا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مشابه بازنشستگان کشوری افزایش یابد. 

این ظلم و بی‌عدالتی در خصوص حقوق مشمولین تأمین اجتماعی از جامعه کارگری کارمندی تا هیأت علمی در طول سنوات کاریشان نیز مشهود است و نسبت به کارکنان کشوری کمتر بوده و حالا هم در ایام پیری و بازنشستگی همین ظلم‌ها بیشتر شده که واقعاً قابل تحمل نیست. 

۲. اجرای صحیح ماده ۹۶ همچنین ماده ۱۱۱ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، تا برطرف‌کننده قسمت اعظم مشکلات معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد. 

۳. رفع هرگونه تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تأمین اجتماعی موضوع مصوبه ۶۹ آیین‌نامه داخلی تأمین اجتماعی

۴. اجرای دقیق و صحیح بند الف ماده ۱۲ مبنی بر پرداخت سالانه ۱۰ درصد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی از سال ۹۶ و بند ب ماده مذکور مبنی بر عمل نمودن سازمان به تعهدات خود به منظور اجرای کامل متناسب‌سازی مشابه با بازنشستگان کشوری برای تمام گروه‌ها و انجام همه تعهدات سازمان به بازنشستگان و متناسب‌سازی و همسان‌سازی بازنشستگان ۹۹. 

با عنایت به اینکه قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۰۱/۰۱.۱۳۹۵ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ لازم الاجراست، بالطبع فرایند متناسب‌سازی و افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس بند ب ماده ۱۲ قانون مذکور نیز از همان تاریخ لازم الاجرا بوده و زیان مالی ناشی از تأخیر به‌وجودآمده در اجرای این قانون که به علت کوتاهی و قصور در تأمین منابع مالی آن بوده، نباید بر بازنشستگان و مستمری‌بگیران که از اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه هستند؛ تحمیل شود. 

۵. واگذاری ۵ درصد از سهام شستا به بازنشستگان تأمین اجتماعی

۶. اجرای طرح سه‌جانبه‌گرایی در ارکان سازمان تأمین اجتماعی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام وصول گردیده و گزارش آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در کمیسیون به تصویب رسیده است. 

با تشکر

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

رونوشت: 

• جناب آقای دکتر شریعتمداری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتمایی

• جناب آقای دکتر سالاری، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

• اعضای محترم هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی

• اعضای محترم کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی
 

بحث و گفتگو

علی ارجمندنیا : عاجزانه تقاضاداریم بهوضع حقوق میانه بگیران رسیدگی فرماییدو۳۸درصدو۵۱۵هزارتومان راتاییدکنیدباتشکر
💬 پاسخ
نادر خورشیدی : افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بایستی و باید متناسب باتورم افزایش یابد این حق انسانی بازنشسته بوده و سالیان زیادی بابت ان هزینه کرده است .
💬 پاسخ
محمدرضا سلطانی : ایا حق یک باز نشسته این استکه که دوران جوانی عمرش را برای دولت کار کند و حقوق ناچیزی بگیرد به امید اینکه بعد سی ویا سی وچند سال باز نشسته میشودو زندگی ساده و بی دغدغه ای را میگذراند درحالیکه سیل صعودی گرانی روز بروز بالاتر میرود اما حقوق باز نشسته که عمر و جوانیش رادر ادارات گذرانده تازه اول بد بختی و دنبال امرار معاش زندگی خود باشد ایا خط فقر را درنظرگرفته اید ایا فکر میکنید یک باز نشسته بعداز بازنشستگی اول بدبخیش است مگر این مملکت یک مملکت مسلمان و شیعه نیست مگر طبق روایات و احادیث نگفته اند همه باهم برابر وبرادرند درصورتیکه درتمامی امرات اداری از مدیرکل ومعاونت ومشاورین با حقوق های نجومی زندگی میکنند و هزار جور خدماتمیگیرند اما یک کارگر ساده بعد اینهمه مدت چقدر سنوات بهش پرداخت میکنن واونقدری که بابت سنوات یک کارگر پرداخت میشه حتی یک سوم حقوق یکمدیر ومعاون نمیباشد ایا این حکومت عدل اللهی هسته ایا واقع قانون اسلام این است ایا با این رفتارها وتبعیضها باعث نمیشوید قشر جوان از دین اسلام روی برگردانند وحرف نصایح قرانی را دروغی بیش نشماردایا این درست است عده ای اقازاده با پولهای این ملت در مملکت بیگانه که هر روز هزاران بار مرگ براانها میفرستیم به عیش و نوش بپردازند و هیچ یک از مسئولین حتی برای یک بار نپرسد که این ولخرجیهاکه میشود از کجا اورده اند درحالی کهملت اینجا تا کمردرسطل زباره خم میشوند واقازادها انجا تفریح وخوش گذرونی دارند حرف زیاد است و درد دل بیشتر اما بهمین مقدار بیندیشید و بفکر چاره باشید که واقعا نسل جوان از اسلام هر روز دورتر میشود به امید اینکه یکی دلش بحالملتو مملکت و اسلام بسوزد وقدمی بردارد
💬 پاسخ

سایر تجربه‌ها

تجربه‌های بیشتر