:

جوابیه وزارت نیرو به کارزار برقراری دائمی آب در زاینده‌رود

جوابیه وزارت نیرو به کارزار برقراری دائمی آب در زاینده‌رود

وزارت نیرو در پاسخ به کارزار درخواست برقرای دائمی آب در زاینده‌رود متن زیر را برای کارزار ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود. این کارزار از وزارت نیرو خواسته بود هرچه سریع‌تر ۴۰ میلیون مترمکعب آب از ذخیره فعلی سد برای حفظ جریان زاینده‌رود در سال آبی جدید، تخصیص و رهاسازی شود تا جریان پایدار حداقلی در زاینده‌رود در پاییز حفظ شده و بخش اندکی از زیست‌بوم آن نجات یابد. 

 

 

 

بحث و گفتگو

کارزارهای مرتبط


سایر تجربه‌ها

تجربه‌های بیشتر