⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست رسیدگی فوری به وضع معیشت مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان
◻️ درخواست در نظر گرفتن سختی کار رانندگان تاکسی
◻️ درخواست اجرای کامل اصل ۴۳ قانون اساسی

درخواست واکسیناسیون دانشجویان ترم چهار رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

#دانشجویان_پرستاری

درخواست واکسیناسیون دانشجویان ترم چهار رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

جناب آقای دکتر باذلی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد

با سلام و احترام
باتوجه به شروع پیک پنجم کرونا و خطرات گسترده آن، ضرورت دارد جهت حفظ سلامت کارآموزان ترم ۴ رشته پرستاری دستور فرمایید تا واکسیناسیون این دسته از دانشجویان همانند سایر دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شود. بی‌شک این اقدام کمک شایان توجهی به این دانشجویان خواهد کرد.

از توجه شما سپاسگزاریم

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 82 نفر

 • ولی الله اسعدی راد

 • ساجده شهامی

 • حسن نعمتی کتشصت آبادان

 • ملیکا آبانگاه

 • تکتم فاتحی زاده

 • سجاد احترامی

 • حانیه بخشی زاده

 • مائده یعقوبی

 • مریم مصطفوی

 • مائده شریعتی

 • محدثه ترشیزی

 • زهرا سوختانلو

 • سعیده وظیفه دوست

 • علی عباسپور

 • محمد اسدی

 • سید محمد حسینی

 • نجمه هراتی

 • مصطفی شاه محمدی

 • زهرا نوری

 • پدرام رکنی

 • جواد رحیم زاده

 • یگانه باقرزاده بهابادی

 • فاطمه حق پرست

 • حنانه صداقت

 • زهرا محمودی جلفان

 • شادمان احمدی

 • مهران ویسی

 • علیرضا اسعدی راد

 • فاطمه آدینه

 • نرگس سادات نقوی زاده

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: