تقاضای جلوگیری از صدور مجوز برای فعالیت کشتی‌های ترال

#نه_به_صید_ترال

تقاضای جلوگیری از صدور مجوز برای فعالیت کشتی‌های ترال

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،
جناب آقای دکتر روحانی؛

با سلام و احترام
کشتی‌های صید صنعتی یا ترال در دو جبهه مشکل‌زا هستند؛ اول آسیب به جامعه‌ی محلی صیادان و دوم آسیب و تخریب بستر زیست آبزیان. با توجه به مشکلات و معضلات صید ترال که جامعه‌ی صیادی را دچار مشکل کردند، تقاضا داریم جلوی صدور مجوز برای کشتی‌های کف‌روب ترال گرفته شود. این کار کمک بزرگی به اقتصاد محلی و بخش بزرگی از شهروندان خواهد کرد.

با تشکر

امضاکنندگان: 154 نفر

 • عارف تاسه

 • مهدی ایراندوست

 • مسلم بارکزیی

 • عبدالخالق میهن پرست

 • درا باشنده

 • مهران بارکزهی

 • سحر کوچک زاده

 • صلاح الدین صالحپور

 • iman khanzehi

 • عمران بلک

 • عبدالغنی راستین

 • مرادبخش ترمو

 • عبید الله بارک زائی

 • نسرین شیخی محمدی

 • زاهد تارین

 • احسان بهرام زئی

 • حسین سالاری

 • محمد شایسته

 • ایمان

 • شیما چاکرزهی

 • عادل تختدار

 • ۱۲۳۴

 • سینا فرهمند

 • سمیر رندبلوچ

 • احسان چهکندی

 • احمد سالاری

 • مرتضی پویان

 • سلمان رندبلوچ

 • عاصف رند بلوج

 • فرشیدجهانگیری

 • معصومه سارانی

 • محمد کیوان کیانی

 • نعیم الدین بزرگزاده

 • جوادجوادپور

 • عمادبهرامی

 • اسد هوت زاده

 • ضیا بلوچ

 • اکبر شایسته

 • مهرداد رنجبر

 • سعید ترمو

 • جمشیدبارک زاهی

 • عبدالعزیز هوتی

 • منصور حسن نژاد

 • عبدالغفوردکالی

 • عبدالاحد مزارزائی

 • مهراب بارکزیی

 • محمد کاروانی

 • منصور باشام

 • مهدی مشدیی

 • خالد اریاپور

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزار

هنوز خبر جدیدی درباره این کارزار به دست ما نرسیده است.
اگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک آن را برای ما ایمیل کنید:
info [at] karzar.netسایر کارزارها: