درخواست کاهش ظرفیت اشتغال شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک

#ژئوتکنیک

درخواست کاهش ظرفیت اشتغال شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک

جناب آقای مهندس سعیدیان
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

با توجه به کاهش تقاضا برای خدمات ژئوتکنیک ساختمان‌های شهری استان تهران و وجود سهمیه مازاد سالیانه که باعث بروز رقابت ناسالم و کاهش کیفیت خدمات از دیدگاه برخی اساتید، مدیران و پیشکسوتان صنف گردیده است، شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی با گرایش ژئوتکنیک با امضای این نامه، اعلام می‌دارند با کاهش ظرفیت اشتغال تا پایان سال ۹۹ موافق بوده و درخواست می‌نمایند میزان سهمیه از تاریخ ۹۹/۰۸/۰۱ به شرکت پایه۲ تا پایان سال ۱۰ عدد و برای پایه۱، ۱۲ عدد تخصیص یابد. در صورت وجود تقاضای مازاد بر ظرفیت پیش‌بینی‌شده تا پایان سال، بعد از تکمیل ۷۰ درصد ظرفیت کل، نسبت به آزادسازی مجدد سهمیه متناسب با زمان باقی‌مانده اقدام گردد.

با تشکر

امضاکنندگان: 192 نفر

 • مهیار حمیدی سوها

 • ج زمانی

 • مجيد محمدي

 • امیر بابک

 • بابک نوری

 • پرويز عبدي

 • امین صالحی

 • حسین سلیمانی

 • اصغر محمد علی پوری

 • علی ابرنج نودهی

 • امیرحسام پورباقی

 • بهمن حاجی سامی

 • کاویانی

 • وحید تائبی

 • حسن صباحی

 • توحید تاجیک

 • علی پورتحویلداری

 • علی محمدزاده

 • مهرداد شيخ ويسي

 • مهدی مرادی

 • حسن قربانی کفشگر

 • فاطمه نوری

 • محمدرضا شادگرد

 • حسن وحیدی

 • حمید رضا عبداللهی

 • مينا ابتهاج پور

 • محمد نیریزی

 • علیرضا عسگری

 • پوریا تابعی

 • علیرضا دهقانی پور

 • مهدي كاشاني

 • مرادی نسب

 • مبین قهرمانی

 • مرتضی آقارفیعی

 • داود معصومی

 • الميرا كوهيان

 • محمد اسکندری

 • تيمور کرمی

 • حسيني

 • بهمن عجمی

 • ابوالحسن فرشی

 • کیوان آرایی آذر

 • سیدرضا حسینی

 • یوسف محمودی

 • محمدرضا چايچي

 • مهران اشرفی

 • علی شرافت ناصری

 • محمد رضا روزبهانی

 • مجتبی علیخانی

 • رامک بصیر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزار


هنوز خبر جدیدی درباره این کارزار به دست ما نرسیده است.
اگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک آن را برای ما ایمیل کنید:
info [at] karzar.netسایر کارزارها: