درخواست قاطبه مردم از حضور فعال جناب آقای دکتر حسن‌نژاد در صحنه انتخابات

#حمایت_از_دکتر_حسن_نژاد

درخواست قاطبه مردم از حضور فعال جناب آقای دکتر حسن‌نژاد در صحنه انتخابات

جناب آقای دکتر حسن‌نژاد

از آنجا که انتخابات مظهر تجلی قدرت مردم است، نخبگان سیاسی و دانشجویان و دانشگاهیان و فرهنگیان و علما و قاطبه مردم انقلابی دو شهرستان خواف و رشتخوار حمایت خود را از حضور فعال حضرت عالی جهت تحقق فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات که با وجود حضرتعالی شور و شوق و هیجان انتخابات در این منطقه به اوج خود رسیده است، استدعا داریم در تصمیم خود تجدید نظر فرمایید.

امضا کنندگان ذیل از این کمپین اعلام حمایت خود را اعلام می‌دارند.

10%
90 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 97 نفر

 • پوریا یعقوبی خمسه

 • علی اصغر چهره گشا

 • جعفر حسن نژاد

 • داود هادی سلامی

 • غلامرضا حسن نژاد

 • مصطفی دهقان سلامی

 • احسان زنگنه

 • علی اکبرایرانی

 • نرگس حسن نژاد

 • جواد مهرعلی

 • سعید یعقوب پور

 • مهرعلی سلامی

 • محمد برجسته

 • احسان ایرانی

 • اسماعیل ابراهیم بای سلامی

 • ناصرعظیم پورسلامی

 • حسین احمدی ارگی

 • رضا قربان زائی

 • جوادسلطانی عباس ابادی

 • رامین امیری

 • جواد رضایی

 • مالداری سیجاوندی

 • علی اصغر حسن نزاد

 • علی اکبرباقری

 • حسن صیداحمدی

 • محسن هادی سلامی

 • سعید رضایی

 • داود حسن نژاد

 • علی جنگی سلامی

 • حمزه مهرعلی

بحث و گفتگو

محسن ابراهیم زاده : لطفا کارزاز https://www.karzar.net/86199 در رابطه با "درخواست جلوگیری از ورود و افزایش جمعیت مهاجرین افغان" را امضا کنید.
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: