⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ ذهن مسموم، قاتل دختران معصوم
◻️ درخواست استعفای آقای علی خدایی (نماینده کارگران)
◻️ درخواست توقف تخریب بافت تاریخی، مذهبی و گردشگری کمارج برای ایجاد سایت انباشت زباله

درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش

#استیضاح_یوسف_نوری

درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با توجه به حوادث اخیر با روشن شدن عدم کفایت وزیر محترم آموزش و پرورش آقای یوسف نوری در حوزه های کاری خود، رتبه بندی معلمان، دخالت در امور کارشناسان سلامت و بهداشت در رابطه با سلامت دانش آموزان و عدم تقویت سیستم مجازی و راهکاری مناسب و بی توجهی به سلامت دانش آموزان و ارائه پیشنهادهای مضحکه‌آور از تمامی شما عزیزان خواهشمندیم در راستای احیای وزارت آموزش و پرورش ایشان را استیضاح کرده تا انشالله فردی لایق و شایسته جانشین ایشان شود تا آرامش به نظام آموزشی کشور باز گردد.

و من الله توفیق

از طرف ملت ایران


این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است.

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: