⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ ذهن مسموم، قاتل دختران معصوم
◻️ درخواست برکناری اعضاء هیئت مدیره صندوق بازنشستگی آینده ساز
◻️ اعتراض به رتبه‌بندی معلمان

درخواست تجدید نظر آموزش دانشکده در ارائه دروس با اساتید (دانشگاه  خلیج فارس بوشهر)

#دانشگاه_خلیج_فارس

درخواست تجدید نظر آموزش دانشکده در ارائه دروس با اساتید (دانشگاه خلیج فارس بوشهر)

بسمه تعالی

ما دانشجویان رشته معماری برای ارائه درس مقدمات طراحی معماری ۲ و درس فرایند طراحی معماری تقاضای ادامه همکاری با استاد مهندس فاطمه ابروتن را خواستار هستیم .

ضمن احترام به استاد معرفی شده و انتخاب شده از سوی دانشکده برای ارائه این درس و عدم زیر سوال بردن توانایی های علمی ایشان نحوه برگزاری کلاس هایایشان در ترم های تحصیلی گذشته شامل کاستی هایی بوده که برای درس پایه و پر اهمیتی مانند مقدمات طراحی معماری و فرایند طراحی معماری که شاکله یادگیری و ادامه راه یک دانشجویمعماری را ممکن میسازد ممکن است اسباب دردسر و دشواری شود .

از آنجایی که دروس مقدمات طراحی معماری بر اساس سر فصل های آموزشی دروسی در هم تنیده هستند و هر کدام از این سه درس پایه مقدمات طراحی علیالخصوص مقدمات طراحی یک و مقدمات طراحی دو یکدیگر را پوشش می‌دهند لازمه تعالی در یادگیری این دو درس ارائه شدن آن ها توسط مدرسی است که ازمباحث پوشش داده نشده در ترم پیشین مطلع و آشنا باشد و توانایی انتقال کامل سر فصل های لازم جهت یادگیری تمام و کمال دروس پایه که مهم ترین دروس درمسیر یادگیری و پایه های ادامه مسیر برای دانشجویان است را فراهم سازند .

فلذا خواسته ما دانشجویان تجدید نظر در مدرس ارائه کننده این دروس و ادامه همکاری با مهندس ابروتن برای رسیدن به هدف والای آموزش که مهمترین هدف هر دانشگاه در جهت رشد و تعالی است می باشد.

با احترام دانشجویان معماری دانشگاه خلیج فارس

زمان این کارزار به پایان رسیده است.

جهت اطلاع از نتیجه این کارزار و خبرهای مربوط به آن به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام کارزار مراجعه نمایید.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • زهرا نجفی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: