درخواست استخدام معلمان مدارس غیرانتفاعی سراسر کشور

#استخدام_معلمان_مدارس_غیرانتفاعی

درخواست استخدام معلمان مدارس غیرانتفاعی سراسر کشور

این کارزار به درخواست نویسنده حذف شده است.

امضاکنندگان: 56 نفر

 • مریم ذوالقدری

 • محمد محمدی

 • مرال عزیزی

 • شنو ابراهیمی

 • زهراشاهمرادی نام پدر محمد

 • فاطمه سهرابی

 • هما عباسی

 • نادیا آقایی

 • خدیجه محمدی

 • سکینه سلمانی

 • شهناز کرمی

 • زینب محمدی

 • پرویز محمدی

 • فاطمه محمدی

 • الهه بابائی

 • پروین قربانی

 • زهرا کرمدوست

 • سمیه بخته

 • کبری حیدری

 • ریحانه کمالی

 • فاطمه قهرمانی

 • فاطمه پرچگانی

 • Arya Aref

 • لیلا ملکی

 • سامره معصوم زاده

 • مهسا موسوی

 • رقیه بیات

 • زهرا رحمانی

 • ناهید جهان دوست

 • فاطمه رضایی

بحث و گفتگو

صدیقه شمس : سلام چرا متوقف شده .به نظرم خیلی اهمیت داره و حقشون است که استخدام بشن
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: