گزارش روزنامه تعادل از کارزار درخواست خرید واکسن کرونا:

کارزاری با ۱۳هزار امضا برای خرید واکسن کرونا

کارزاری با ۱۳هزار امضا برای خرید واکسن کرونا

واکسن کرونا این روزها به یکی از دغدغه‌های جدی مردم ایران تبدیل شده است. با اینکه رییس دولت وعده داده که مردم نگران خرید واکسن کرونا نباشند اما مردم به‌شدت نگرانند و همین موضوع باعث راه‌اندازی کارزاری شده که خواستار خرید واکسن کرونای خارجی از طرف دولت است.

امضاکنندگان این کارزار که تعداد آنها به بیش از ۱۳هزار نفر رسیده است در بیانیه این کارزار از رییس دولت خواسته‌اند دستور خرید یک واکسن معتبر خارجی خریداری را صادر کند و دولت آن را به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار دهد. آنها همچنین از دولت خواسته‌اند این واکسن را به اندازه کافی برای عموم مردم تهیه کند تا هیچ‌کس به دلیل معذوریت‌های مالی از دریافت واکسن جا نماند و نابرابری اقتصادی که در سال‌های اخیر شدت گرفته، سبب از دست رفتن جان هیچ شهروندی نشود.

از طرفی گفته می‌شود نپیوستن ایران به FATF مهم‌ترین مانع خرید واکسن خارجی است. این موضوع از طرف برخی مسوولان مطرح شده است. بر همین اساس کارزار دیگری هم برای پیوستن ایران به FATF به راه افتاده تا ایران بتواند از منابع مالی بلوکه شده‌اش در خارج از کشور برای خرید واکسن استفاده کند.

آنچه نگرانی مردم را درباره واکسن کرونا بیشتر کرده این موضوع است که سیاست ایران درباره این موضوع به هیچ‌وجه روشن نیست. هنوز مشخص نیست که آیا قرار است واکسن خارجی خریداری شود یا نه. برخی از مسوولان می‌گویند ایران امکان نگهداری از واکسن‌هایی را که باید در دمای پایین نگهداری شوند ندارد، عده‌ای دیگر تحریم‌های بین‌المللی را سد راه خرید واکسن می‌دانند و عده‌ای دیگر هم ساخت واکسن در داخل را در اولویت می‌دانند.

در همین احوال که هنوز سیاست ایران برای واکسن مشخص نیست تزریق واکسن در بسیاری از کشورهای دنیا آغاز شده است و حتی بسیاری از کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه و عراق سفارش خرید واکسن از کشورهای مختلف داده‌اند.

بحث و گفتگو

کارزارهای مرتبط


سایر تجربه‌ها

تجربه‌های بیشتر