درخواست پایان مازوت‌سوزی نیروگاه شازند

#اراک_هوا_ندارد

درخواست پایان مازوت‌سوزی نیروگاه شازند

بسمه تعالی

رئیس محترم جمهور

رئیس محترم سازمان محیط زیست

استاندار محترم مرکزی

سلام

اینجانبان امضا کنندگان ذیل این نامه درخواست پایان مازوت سوزی نیروگاه سیکل ترکیبی شازند را برای خاتمه دادن به وضعیت اسفناک هوای شهر اراک داریم. از مسوولین امر درخواست داریم تا با پیگیری و اقدامات لازم، هرچه سریعتر از ادامه فعالیت این واحد جلوگیری بعمل آورند.

35%
65 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 350 نفر

 • حسن بیات

 • پوریا یعقوبی خمسه

 • زهرا خوانساری

 • مبینا سلیمی

 • محمدعلی علیمحمدی

 • شقایق شهبازی

 • بهاره سعیدی

 • رضا علی محمدی

 • معصومه شفیعی

 • زهرا کیامهر

 • رضا حسن نژاد

 • احسان اسدالهی

 • تکتا سلیمانی

 • فاطمه فراهانی

 • اعظم رودبارانی

 • مهرسادات میری

 • سینا صالحی

 • حسین رجائی

 • احسان میری

 • رویا فراهانی

 • صالحه امین

 • مسعود میرزایی

 • علی عابدی

 • علیرضا صفرآبادی فراهانی

 • عرفان رستمی

 • مهدی صالحی

 • Yaser kamandlu

 • پویا مرادی

 • حسین علیمحمدی

 • فاطمه فراهانی

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: