درخواست سختی کار درجه ۱ و ۲۰ سال کار برای فوریت‌های پزشکی

#فوریت_پزشکی

درخواست سختی کار درجه ۱ و ۲۰ سال کار برای فوریت‌های پزشکی

نمایندگان و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

شغل فوریتهای پزشکی از سخت‌ترین مشاغل در دنیا محسوب می‌شود ولی متأسفانه در ایران این چنین نیست. این شغل فرسودگی جسمی بسیار بالای دارد که مهمترین آنها آسیب به مهره های کمر و گردن به خاطر حمل برانکارد در آپاراتمان‌ها میباشد. همچنین به خاطر مواجهه با صحنه های دلخراش و مرگ های ناگوار فرسودگی بسیار بالای روحی دارد.

تمامی عزیزانی که در این شغل مشغول خدمت هستند پایان کار مشقت باری را تجربه می‌کنند که قابل بررسی است و توان ۳۰ سال کار در این شغل پر مخاطره بسیار را ناممکن ساخته است. بدینوسیله ما امضاکنندگان این کارزار درخواست سختی کار درجه ۱ و ۲۰ سال کار برای فوریت‌های پزشکی را داریم.

56%
44 درصد مانده تا ارسال به رسانه‌ها و پیگیری از مسئولین
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 2782 نفر

 • حامد رضایی

 • سید عباس هاشمی

 • محمد فراهانی

 • محمد رحمان پور

 • امیر رجبی

 • علی گودرزی

 • فرهاد فتح آبادی

 • علیرضا کاظم آبادی

 • امیر باران زهی

 • معین پناهی

 • محمد عرفان میران زاده

 • مهدی کرمی

 • امین سیاوشی

 • مهدی کرمی63

 • محمد یوسفی

 • لقمان حسنی

 • امیر حسین شکاری

 • محمد رئوفی

 • علی بوستان

 • حسن بزرگ امید

 • مهدی جهانی

 • عرفان امینی

 • سید الیاس موسوی

 • سید مهدی اسماعیلی

 • محسن شیدائی

 • مهران مشیری

 • محمد آذرفرزین

 • مجتبی جهانگرد

 • صلاح الدین حمزه زاده

 • مهدی قربانی

بحث و گفتگو

سیده زهرا گوهری : سلام لطفاً از کارزار جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان متوفی را شهید اعلام کنید را حمایت کنید از کارزارشما حمایت کردیم
💬 پاسخ
محمود فراهانی : ﭘﯿﻮﺳ :ﺖﻣﺘ ﻦﮐﺎﻣ ﻞﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺴﻤ ﻪﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎ بآﻗﺎ یﻋﻠﯽﺣﺴﯿ ﻦرﻋﯿﺘ ﯽﻓﺮد رﯾﺎﺳ ﺖﻣﺤﺘﺮ مﺷﻮرا یﻋﺎﻟ ﯽﮐﺎر ﺑ ﺎﺳﻼ م واﺣﺘﺮام ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠ ﻪﺑﻪ اﻃﻼ عﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑ ﻪدرﺧﻮاﺳ ﺖﺟﻤﻌﯽ ا زﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎ یﭘﺰﺷﮑ،ﯽ ﻓﺮآﯾﻨ ﺪدرﯾﺎﻓﺖ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿ ﮏﺑﺮا» یدرﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺨﺘ ﯽﮐﺎ ردرﺟ۱ ﻪ۲۰ و ﺳﺎ لﮐﺎ رﺑﺮای ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ یﭘﺰﺷﮑ«ﯽ د رﻣﻮرﺧﻪ ٢٨ آﺑﺎ ١٤٠١ نروی وﺑﺴﺎﯾ ﺖﮐﺎرزار آﻏﺎ زﺷﺪ وﺗﺎ ﺗﺎرﯾ۰۸ ﺦ آذ ۱۴۰۱ رﺗﻌﺪا۲۲۷۱ د ﻧﻔ ﺮآ نر ااﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧ.ﺪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣ ﻪاﻣﻀﺎ ﺷﺪ هدر ﺻﻔﺤﺎ تﺑﻌﺪی ﺑ ﻪﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣ ﺖﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾ ﻢﻣﯽﮔﺮ.د ﺷﺎﯾﺎ نذﮐ ﺮاﺳﺖ ﻣﺘ ﻦو اﻃﻼﻋﺎ تﺗﻤﺎ ماﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎ ناﯾ ﻦﺑﯿﺎﻧﯿ ﻪد رآدر سزﯾ ﺮﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑ ﻞﻣﺸﺎﻫﺪ هاﺳ:ﺖ karzar.net/62303 ﭘﻠﺘﻔﺮ مﮐﺎرزار ﺑ ﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﮏاﺑﺰا» رﺑﯽﻃﺮ فو ﻣﺴﺘﻘ «ﻞﺑﺮا یﺟﻤﻊآوری اﻣﻀ،ﺎ ﺻﺤ ﺖاﻣﻀﺎﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪ هرا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾ .ﺪاﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑ ﺎﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻ نﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒ ،ﻪﮔﺎ مﻣﻮﺛﺮی د رﻓﺮﻫﻨ ﮓﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ تﻣﺮدﻣ ﯽﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
💬 پاسخ
شهربانو شیرزاد : سلام🌹🌹🌹🌹//لطفا این کارزار هم امضا کنید 🙏🏻🙏🏻سپاس بیکران🌹🌹✌✌ #گرفتن جواز کسب بدون کارت پایان خدمت✌✌ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 https://www.karzar.net/61602
💬 پاسخ
شهربانو شیرزاد : سلام🌹🌹🌹🌹 #گرفتن جواز کسب بدون کارت پایان خدمت✌✌ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 https://www.karzar.net/61602 لطفا این کارزار هم امضا کنید 🙏🏻🙏🏻سپاس بیکران🌹🌹✌✌
💬 پاسخ
انصار بیابانی : به نظرتون کسی جز خودمون اینو میبینه ؟
💬 پاسخ
مجتبي رفيعي : مسئولین کمی به‌ فکر شاغلین اورژانس باشید هیچ کس به فکر ما نیست این حقوق و شرایط کاری در شأن پرسنل اورژانس نیست در بحث تعرفه گذاری هم نهایت ظلم به ما شده این شغل استرس آور باید ۲۰ ساله باشه بازنشستگیش
💬 پاسخ
زانیار احمدی : سلام درجه ۳ درست است الان درجه ۱ هستیم.
💬 پاسخ
محمود فراهانی در پاسخ به زانیار احمدی: سلام درسته باید درجه 3 باشه ،کلملا مشخص هست که چی میخواهیم ، سختی شرایط اورژانس توی هیچ کتابی هم جا نمیشه فقط ما دلسوز نداریم چرا تعرفه گذاری حقوق ما از بین رفته؟
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: