درخواست مردمی برای احیای جنگل کاج ورودی شهر رستم‌آباد

#احیای_جنگل_کاج

درخواست مردمی برای احیای جنگل کاج ورودی شهر رستم‌آباد

رئیس محترم منابع طبیعی استان گیلان
رئیس محترم منابع طبیعی شهرستان رودبار

با احترام
این نامه در خصوص احیای جنگل کاج ورودی شهر رستم‌آباد است.
با توجه به وضعیت آب و هوایی شهر رستم‌آباد، ورود باد گرم از طرف جنوب و ایجاد ریزگردها و همچنین گرد و خاک معادن پشت سر ورودی شهر و همچنین منابع باارزش درخت و به خصوص درخت مقاوم کاج، این جنگل یکی از سدهای محکم در برابر این وضعیت‌ها است.
با برداشت خاک اطراف جنگل کاج، آب‌های سطحی حاصل از باران که در زیر جنگل ذخیره می‌شد تخلیه شده و از دسترس درخت خارج می‌شوند.
مسیر خارج شدن این آب‌ها از دوطرف جنگل است که یکی از آن‌ها از طرف ماندابان (نام مکان) و دیگری به سمت روستای جوبن است. این تخلیه آب‌های زیرزمینی باعث خشک شدن قسمتی از درختان جنگل شده است.
با توجه به کارشناسی که توسط نیروهای محیط زیست انجام گرفته، برای جلوگیری از خشک شدن بخش وسیعی از جنگل، باید از تخلیه این آب‌ها جلوگیری شود، اگر نه شاهد خشک شدن بخش وسیعی از جنگل خواهیم بود.
این کار در صورت ممانعت جدی از برداشت خاک اطراف جنگل و جلوگیری از تخلیه آب‌ها، که به وسیله پر کردن محل‌های تخریب‌شده باید انجام شود، امکان‌پذیر است.
لذا اهالی و شهروندان شهر رستم‌آباد از آن مقام عالی استدعا دارند که در خصوص احیاء و جلوگیری از تخلیه آب‌های ذخیره‌ای این جنگل اقدامات مربوطه را به انجام رسانند.

با تشکر
شهروندان و اهالی شهر رستم‌آباد

17%
83 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزرا
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 174 نفر

 • بهرام محمدی

 • زینب اکبری مژدهی

 • مظاهر محمدی

 • عاطفه عاشوری

 • میلاد تمجیدی

 • میلاد رحمانی نژاد

 • مرسده محمدی شمامی

 • نسرین عاشوری شمامی

 • هدایت عالمی شما می

 • کاوه عاشوری شمامی

 • پیمان عزیزی

 • زهره مروتی

 • احمد حجت شمامی

 • زهرا نیافر

 • حنانه عزیزی

 • ساراجهاندار

 • جواد فرهادپور

 • ساناز دفاعي

 • سعید بلوری

 • مجتبی عزیزی شمامی

 • محمدجواد رضا قلی نژاد

 • فرشته شعاعی پشته

 • مهسا محسنی

 • سعید محسنی اسطلخی

 • عادله قدسی زاده

 • سحر ماشینچیا

 • فروزان زکی

 • علی مهوری

 • محدثه رحیمی

 • فائقه خسته بند

بحث و گفتگو

امیر سمیعی : با سلام کارزار بالا امضا شد. لطفا کارزارهای زیر را امضا کنید. جلوگیری از تخریب بنای صفوی در ساوه karzar.net/48466 جلوگیری از تخریب راه آهن قدیمی قم karzar.net/48102 از دوستان دیگر هم تقاضا می شود، این کارزارها را امضا کنند. فوری و ضروریست. امضای شما، تاثیر گذار است. با تشکر
💬 پاسخ
امیر سمیعیان : با سلام لطفا در کارزار فوری و ضروری زیر هم، شرکت کنید. https://www.karzar.net/48102 با تشکر
💬 پاسخ
امیر سمیعیان : با سلام لطفا در کارزار زیر هم شرکت کنید. https://www.karzar.net/48102 با تشکر
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: